fbpx Skip to content

Et styrket Norden som alternativ til EU

Bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten 15. november 2010

Nordisk samarbejde er populært blandt de fem nordiske folk. Det viser en ny undersøgelse fra Oxford Research.
78 pct. af nordboerne har et positivt eller meget positivt syn på det politiske samarbejde i Norden, og 56 pct. ønsker mere nordisk samarbejde. Men hvorfor er der ikke mere fokus på Norden blandt Folketingets partier? I Folkebevægelsen mod EU mener vi, at et tættere nordisk samarke bejde er en del af alternativet til EU.

Til gavn for alle
Samtidig mener vi, at det vil være oplagt allerede nu at styrke det nordiske samarbejde – også selv om dele af Norden er i EU.
Mere nordisk samarbejde vil ikkun gavne os selv, men det vil også være godt for det globale samarbejde i FN. De nordiske lande har en tradition for høj grad af retssikkerhed, skattefinansieret velfærd og global solidaritet.
Det er på tide, at Folketinget får sat mere fokus på Norden. Lyt til befolkningen.

Back To Top