fbpx Skip to content

Nordens dag – lancering: Holdningspapir om det nordiske samarbejde

Den 23. marts er det nordens dag. Folkebevægelsen mod EU præsenterer her et nyt holdningspapir om det nordiske samarbejde. 

nordiske flag
Magnus Fröderberg/Norden.org

Ja til Norden – Nej til EU

Folkebevægelsen mod EU støtter et tættere nordisk samarbejde som en del af alternativet til EU. Folkebevægelsens landsledelse har på sit møde d. 18. marts vedtaget et nyt holdningspapir, der definerer, hvordan vi forestiller os, et tættere nordisk samarbejde skal se ud.

Situationen i dag

Allerede i dag findes der et velfungerende samarbejde blandt de nordiske lande i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Vi samarbejder om uddannelse, kultur, klima, arbejdsmarked og meget andet.

Samarbejdet har opbakning. De nordiske landes statsministre har vedtaget en erklæring om at gøre Norden til verdens mest bæredygtige og integrerede region. Spørg man borgerne i de skandinaviske lande, om de hellere ser et tættere nordisk samarbejde end EU, svarer flertallet “ja” i alle lande.

Vores visioner

Visionen er et samarbejde, hvor der er plads til demokrati og forskellighed.

I Folkebevægelsen mod EU synes vi, at de nordiske lande allerede i dag burde blive enige om blandt andet at bevare og forsvare den nordiske velfærdsmodel, at koordinere udenrigspolitikken og at hjælpe hinanden i krisetider.

Hvis alle de fem nordiske lande stod uden for EU, kunne vi samarbejde endnu tættere ved blandt andet at træde ind i EFTA, forhandle en fælles samarbejdsaftale med EU samt etablere fælles minimumstandarder for miljø og sundhed.

I Folkebevægelsen mod EU ser vi gerne, at de nordiske lande danner et statsforbund. Altså en forpligtende sammenslutning af selvstændige stater. Visionen er ikke en nordisk forbundsstat, hvor de nordiske lande bliver delstater, men et samarbejde, hvor der er plads til demokrati og forskellighed. Forskellene mellem EU-staten og det nordisk statsforbund vil derfor blive åbenbare.

Læs hele papiret

Download og læs hele holdningspapiret her.

Back To Top