fbpx Skip to content

Nyt fra Landsledelsen, marts 2021

Landsledelsen holdt virtuelt møde d. 18. marts 2021. Her kan man læse om mødets indhold.

På mødet blev der fremlagt en omfattende sekretariatsorientering fra sekretariatsleder Ditte Marie Gyldenberg og formand Susanna Dyre-Greensite. Der er sket det nye på sekretariatet, at Susanna er blevet ansat, og at hun er i fuld gang med nye EU-oplysningsprojekter, der får støtte fra Europa-Nævnet. Ditte-Marie kunne desuden meddele, at mange lokalkomiteer har haft succes med hustandsomdeling af materialer, som er en mere coronavenlig aktivitet end traditionelle gadeaktioner.

Økonomiansvarlig Thorkil Sohn meddelte, at Folkebevægelsen mod EU’s økonomi er sundere end frygtet, men at vi stadig har brug for mange flere frivillige bidrag, og at vi i det hele taget skal have skruet op for fundraising-aktiviteter.

International Arbejdsgruppes forslag til et holdningspapir om det nordiske samarbejde blev vedtaget med stort flertal. Holdningspapiret har været diskuteret på adskillige møder før, og landsledelsen har haft mulighed for at komme med ændringsforslag.

Forud for mødet var der desuden en arbejdsgruppe, der havde lavet en aktivitetsplan for eventuel genopstilling til EU-Parlamentet. Aktivitetsplanen blev vedtaget som et udgangspunkt som løbende kan tilpasses. Landsledelsen har ikke taget stilling til, om Folkebevægelsen mod EU skal genopstille, men da denne beslutning skal træffes på næste landsmøde eller snarest derefter, vil landsledelsen sørge for, at forarbejdet er på plads, så muligheden er åben. Planen omhandler i første omgang, at landsledelsen forbereder økonomi, politiske budskaber og praktisk organisering af indsamling af vælgererklæringer.

Landsledelsen er inddelt i faste arbejdsgrupper, som hver aflagde rapport fra deres seneste møder. Disse grupper er Folk i Bevægelse-gruppen, Kampagne-arbejdsgruppen, Medie-arbejdsgruppen, Faglig-arbejdsgruppe, International-arbejdsgruppe, Erhvervs-arbejdsgruppe og Politisk-Analytisk arbejdsgruppe.

Landsledelsen er enige om, at virtuelle møder ikke er den mest optimale platform for dybdegående politiske diskussioner. Indtil videre holdes virtuelle møder derfor relativt korte, mens det meget af det klassiske politiske ledelsesarbejde gemmes til et fysisk møde. Landsledelsen håber på at kunne afholde et sådant i slutningen af maj, covid-situationen tillader det.

Spørgsmål og kommentarer til ledelsens arbejde rettes til: fb@folkbevaegelsen.dk

Back To Top