fbpx Skip to content

Ny EU-lov vil kunne skade danske patienter

Et nyt lovforslag fra EU-Kommissionen vil kunne bringe danske patienter i fare og skade det faglige niveau i Danmarks sundhedssektor. Det skriver Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Apotekerforeningen i et åbent brev til EU-Parlamentets medlemmer. Rina Ronja Kari udtrykker dyb bekymring over forslaget.

Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Apotekerforeningen frygter, at et nyt EU-lovforslag vil kunne skade danske patienters sikkerhed. (Foto: Rebecca20162393 / Wikimedia Commons)

Et nyt lovforslag vil kunne skade danske patienters sikkerhed og bringe det faglige niveau i fare i den danske sundhedssektor.

Det er budskabet fra Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Apotekerforeningen i et åbent brev til EU-Parlamentet. De tre foreningers formænd, Andreas Rudkjøbing, Freddie Sloth-Lisberg og Anne Kahns, giver hård kritik af et nyt lovforslag fra EU-Kommissionen, fordi det vil kunne skade sundhedssektoren i Danmark.

“Hvis forslaget bliver vedtaget, vil Danmark ikke uden videre kunne indføre ny lovgivning for at forbedre sundhedsvæsenet. Danmark vil blive pålagt at gennemføre et omfattende analyse- og dokumentationsarbejde for at vurdere, hvor nødvendig en given ny regulering af sundhedsvæsenet er i forhold til den fri bevægelighed og konkurrence inden for EU,” skriver de tre formænd i Altinget.

“Jeg vil kæmpe med næb og kløer for at bremse dette direktiv, for EU’s økonomiske interesser må aldrig gå forud patientsikkerheden.”

Rina Ronja Kari,MEP for Folkebevægelsen mod EU

De tre faglige foreninger fremhæver, at det ikke er sikkert, at man fremover vil kunne kræve, at tandlæger i Danmark skal kunne tale dansk og føre journal på dansk. Desuden kan lovforslaget betyde, at Danmark må slække på kravene til, hvilke faggrupper på et apotek, der må udføre samtaler om medicin og  rådgivning af patienterne. Man ser altså en fare for, at man vil slække på det faglige niveau i sundhedssektoren og dermed bringe patienterne i fare.

Patienterne i sidste række

EU-Kommissionens lovforslag går groft sagt ud på, at sundhedssektoren skal fungere på linje med andre servicefag som frisører og mekanikere.

”Hvis forslaget til direktiv om proportionalitetstest bliver vedtaget, risikerer vi, at det kommer til at udgøre en væsentlig barriere for at indføre nødvendig og hensigtsmæssig lovgivning – eller ændre eksisterende lovgivning til noget nyt og bedre. Vi risikerer også, at en række af de rammer, vi har for sundhedsvæsenet i Danmark, kommer under pres,” skriver de tre formænd.

I deres fællesbrev til EU-parlamentarikerne og medlemmerne af det danske Folketing skriver de tre formænd desuden, at de EU-økonomiske hensyn er ”det eneste fokus for direktivforslaget.”

Opfordring til danske MEPer

Apotekerforeningens, Lægeforeningens og Tandlægeforeningens opfordrer de danske politikere både i Bruxelles og i Danmarks til at være meget opmærksomme på, hvad de siger ja til.

”Vi vil ikke risikere, at det danske sundhedsvæsen gradvist reduceres til et middelmådigt sundhedsvæsen med udgangspunkt i laveste EU-fællesnævner. Vores sundhedsvæsen skal fortsat være et af verdens bedste,” afslutter de tre foreninger deres brev til EU-parlamentarikerne.

Folkebevægelsen deler bekymring

Rina Ronja Kari deler til fulde Apotekerforeningens, Lægeforeningens og Tandlægeforeningens bekymring.

”EU interesserer sig overhovedet ikke for borgernes ve og vel, for direktivet vil på ingen måde hæve de sundhedsmæssige standarder i EU. Tværtimod. Endnu en gang er der tale om endnu et EU-ræs mod bunden for at tjene bestemte økonomiske interesser,” siger Rina Ronja Kari.

Hun er parat til tage kampen op mod EU-Kommissionens lovforslag i EU-Parlamentet.

”Når så vægtige sundhedsfaglige foreninger som Apotekerforeningen, Lægeforeningen og Tandlægeforeningen siger så klart fra over for dette direktiv, så er det helt klart, at noget er ravruskende galt. Jeg vil kæmpe med næb og kløer for at bremse dette direktiv, for EU’s økonomiske interesser må aldrig gå forud patientsikkerheden.”

Back To Top