fbpx Skip to content

Ny europagt vil give EU magt over lønregulering

– Hold Danmark helt ude af pagten, siger Folkebevægelsens Søren Søndergaard. – Lønnen skal EU holde sig væk fra, siger LOs formand Harald Børsting

Af Ib Roslund

På EUs topmøde i Bruxelles den 4. februar præsenterede Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Frankrigs præsident Nicolas Sarkozy forslaget til en såkaldt konkurrencepagt. Af medieomtalen fremgår det klart, at forslaget omfatter indførelse af gældsbremser, hævelse af pensionsalder, koordinering af nationale regler om lønregulering og virksomhedsbeskatning. Pagten skal være åben for alle EUs 27 medlemslande.
– Det vil være endnu et kæmpeskridt i retning af en centralistisk EU-stat, hvor vi snart skal være heldige, hvis vi får lov at bevare lidt indflydelse på farven på toiletpapiret. EU skal ikke bestemme over løndannelsen, pensionsalderen og skatten, siger Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, og tilføjer:
– Både regeringen og oppositionen må tage skarpt afstand. Danmark skal holdes helt ude af Merkels og Sarkozys europagt.
Statsminister Lars Løkke Rasmussen har endnu ikke afvist, at Danmark skal med i en sådan pagt, men hvad siger fagbevægelsen til pagten?
– Mig bekendt er der ikke tale om et egentligt forslag, men om overskrifter, og derfor kender vi ikke indholdet. Når det er sagt, så er det fuldstændigt uacceptabelt, at EU skal blande sig i lønregulering, lønniveauer eller andet, der vedrører lønspørgsmålet i de enkelte medlemsstater. I Danmark fastlægges lønnen i forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter, siger LO-formand Harald Børsting til det Nyhedsbrevet fra Folkebevægelsens faglige udvalg.

Lokale LO-formænd siger også fra
En lang række lokale LO-formænd bakker Børsting op og siger nej til den skitserede pagt – så som Anna Kirsten Olesen fra LO Aalborg, Jan Thomsen fra LO Sønderborg-Aabenraa, Helge Albertsen fra LO Ringkøbing Fjord, Viggo Thinggård fra LO Silkeborg-Favrskov, Poul Jean Hansen fra LO Skive-egnen, Hans Enevoldsen fra LO Nordvestjylland, Jens Vestergaard fra LO Thy-Mors, Jytte Søgaard fra LO Vestjylland, Gert B. Pedersen fra LO Vestfyn og Jess Hansen fra LO Lolland-Falster.

– Jeg mener bestemt ikke, vi har behov for at blive blandet ind i sådan et projekt. I forvejen har f.eks. EU´s krisepakker til Irland og Grækenland til fulde dokumenteret, at det gælder om at holde sig på afstand af det projekt. Euroens svage stilling fortæller måske også lidt om, at landene trods alt har større mulighed for at gribe ind og vælge økonomiske løsninger udenfor den pagt, siger Hans A. Sørensen fra LO Horsens til Nyhedsbrevet og tilføjer:
– Nå ja, så skal vi da bestemt heller ikke have hjælp udefra til at undergrave vores efterlønsordning og pensionsalder. Det klarer de borgerlige og radikale helt fint uden. Og hvad angår koordinering af lønreguleringer, så skal vi bestemt hverken have blandet kansler Merkel eller EU-præsident, Herman Van Rompuy ind i det!
Peter Kay Mortensen fra LO Storkøbenhavn støtter også Børstings udmelding.


Svar fra flere lokale LO-formænd:

Bør Danmark tilslutte sig den foreslåede pagt?


Anna Kirsten Olesen, formand for LO Aalborg:

Jeg mener ikke, Danmark skal gå med ind i en sådan pagt. Den danske model, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere laver overenskomster og aftaler med hinanden om, hvordan arbejdsforholdene skal være, er den bedste. Den model giver størst fleksibilitet og medansvar for at arbejdsforholdene i Danmark bliver de bedst mulige.


Jess Hansen, formand for LO Lolland-Falster:
Jeg mener ikke, at Danmark bør tilslutte sig ”Europæisk pagt om konkurrenceevne”, og jeg er principielt imod beslutninger på EU-plan, der fratager medlemslandene suverænitet. Det er der i allerhøjeste grad tale om her.Poul Jean Hansen, formand for LO Skive-egnen:
Selvfølgelig er jeg imod sådanne forslag fra Frankrig og Tyskland, som vil være et direkte angreb på den ”danske model” og ikke mindst være en katastrofe for de danske lønmodtagere. EU bør i stedet bruge deres ressourcer på, bl.a. at dæmme op for den sociale dumping der finder sted, skabe vækst og især arbejdspladser, og få sat begrænsninger for kapitalens fri bevægelighed, så man kan formindske risikoen for en ny finanskrise.


Jan Thomsen, formand for LO Sønderborg /Aabenraa:
EU skal overhovedet ikke koordinere noget som helst. Jeg ved godt, at dagsordenen i EU er sat, men vi er da nogle stykke der kæmper imod. Men det er svært, da det ikke er gået op for EU-tilhængerne, at EU på mange fronter ikke er egnet for Danmark – og specielt for det danske arbejdsmarked.Helge Albertsen, formand for LO Ringkøbing Fjord:
Du kender svaret. Den danske model vil kun være at finde i historiebøgerne. Der er heller ingen tvivl om, at debatten om medlemsskab af EU vil begynde igen. Men især arbejdsgiverne bør stritte imod, da spørgsmål som pension, løn m.m. vil ingå i kommende valgkampe og styrke den røde blok, da de sikkert vil “byde højest”. Og hvem skal betale regningen?


Helle Plougmann, formand for LO Djursland:
Jeg kan ikke tilslutte mig noget, hvor man fratager arbejdsmarkedets parter retten til at forhandle løn, da det er en væsentlig forringelse af den danske model som alle – selv de borgerlige – giver udtryk for er så vigtig og unik.
Viggo Thinggård, formand for LO Silkeborg-Favrskov:
Mit svar er ganske klart NEJ!


Hans Enevoldsen, formand for LO Nordvestjylland:
Jeg mener, det vil være alt for store beføjelser, at tilføre EU. Det vil fuldstændig fjerne medlemslandenes selvbestemmelse.

Anders Munk, formand for LO Ã…rhus:
Som udgangspunkt mener jeg ikke, at Danmark skal binde sig op på aftaler der i endnu højere grad binder os til euroen og slet ikke aftaler der sætter andre og mere magtfulde lande i stand til indirekte at træffe politiske beslutninger for os.

Jytte Søgaard, formand for LO Vestjylland:
Nej, det går for vidt …..
Nej, Danmark skal ikke tilslutte sig en sådan pagt. Det er en national opgave!

Gert B. Pedersen, formand for LO Vestfyn:
Det kan kun være et stort rungende NEJ!

Jens Vestergaard, formand for LO Thy-Mors:
Nej!


Back To Top