fbpx Skip to content

Retsundtagelsen hindrer nyt forslag om social dumping

Retsundtagelsen betyder, at Danmark ikke er bundet af EU-kommissionens forslag til sæsonarbejderdirektiv, der vil gøre det lettere for arbejdsgiverne, at hente billig arbejdskraft udenfor Unionen

MEP Søren Søndergaard og Maj Aslett-Rydbjerg, Bruxelles

I juli 2010 barslede Kommissionen med et forslag til sæsonarbejderdirektiv, som skal gøre det nemmere og hurtigere, at hente billig arbejdskraft udenfor EU.
Forslaget lægger kun op til et minimum af løn- og arbejdsvilkår. Samtidigt forlænges ansættelsesperiode for sæsonarbejdere.
Sæsonarbejderdirektivet vil således både lovliggøre og øge tilgangen af billig arbejdskraft fra lande uden for EU.

Fælles indvandringspolitik
Forslaget er en del af Kommissionens plan for en fælles EU-indvandringspolitik, som blev lanceret tilbage i 2005 under overskriften: “Politikplan for lovlig migration”.
Kommissionens plan indeholder en række forslag til retsakter om lovlig arbejdskraftindvandring. Det første forslag om indrejse- og opholdsvilkår for højtkvalificerede arbejdstagere – den såkaldte “Bluecard-ordning” – blev vedtaget i 2009.
Foruden sæsonarbejderdirektivet forhandles der i øjeblikket om to andre forslag, henholdsvis et forslag om indrejse- og opholdsvilkår for udstationerede virksomhedsansatte og et forslag om, at harmonisere proceduren for ansøgning om arbejde og ophold i EU. Endelig forventes Kommissionen, at komme med et forslag om lønnede praktik.
De fremlagte forslag har det til fælles, at de ikke yder tilstrækkelige sikkerhed ift. løn- og arbejdsvilkår. I realiteten kan forslagene derfor føre til et nyt fuldt lovligt arbejdsmarked for billig migrationsarbejdskraft.


Danmark er ikke bundet af EU-beslutning

I kraft af retsundtagelsen er Danmark ikke bundet af EU’s fælles indvandringspolitik. Derfor får sæsonarbejderdirektivet og de øvrige initiativer ikke lovgivningsmæssige konsekvenser for Danmark.
Den situation ændres kun, hvis Danmark indgår en parallelaftale med EU eller hvis retsundtagelsen ophæves helt..

Back To Top