fbpx Skip to content

Ny rapport: Social dumping og usle vilkår i lastbilbranchen

3F Transport og DTL Danske Vognmænd præsenterer i dag en stor undersøgelse om lastbilbranchen, som påviser usle arbejdsvilkår og social dumping for udenlandske chauffører i Danmark.

Volvo_Transport_Alf van Beem Wikimedia Commons
3F og DTL Danske Vognmænd har i samarbejde med COWI offentliggjort en rapport, hvoraf det fremgår, at der er udbredt social dumping blandt udenlandske lastbilchauffører. (Arkivfoto: Alf van Beem / Wikimedia Commons)

Udbredt social dumping og usle vilkår er virkeligheden for mange østeuropæiske lastbilchauffører, som arbejder i Danmark. Det viser den nye rapport Sideveje i dansk transport, der er udarbejdet af COWI for 3F Transport og DTL Danske Vognmænd for at belyse forholdene i transportsektoren.

Undersøgelsen er udarbejdet ved hjælp af 225 interviews med anonyme rumænske, bulgarske og makedonske chauffører på danske rastepladser. COWI har udarbejdet metodikken, mens 3F har gennemført undersøgelsen ved hjælp af tolke.

”Vi ser jo, at en stor del af de biler, der kører rundt med østeuropæiske chauffører under dårlige vilkår, ja de har danske ejere. Det er simpelthen deres forretningskoncept”

Jan Villadsen, Gruppeformand, 3F Transportgruppen

Rapporten præsenteres den 24. februar under en konference i EU-Parlamentet, der afholdes af arbejdsmarkedets parter inden for vejtransport i Norden med deltagelse af EU-kommissæren for vejtransport, Violeta Bulc.

Slag skal slås om EU-Kommissionens nye vejpakke

”Det helt store slag bliver den såkaldte vejpakke, som Kommissionen har på vej. Det er helt nødvendigt, at der kommer nogle mere klare og faste regler på området for blandt andet cabotagekørsel, hvor udenlandske chauffører kører på danske veje. I dag er definitionerne og reglerne alt for uklare”, udtaler Jan Villadsen, der er gruppeformand i 3F Transportgruppen til Fagligt EU.

Han påpeger, at man fra dansk side ikke vil forholde sig afvisende over for den nye vejpakke, men derimod have en pragmatisk og konstruktiv tilgang.

”Vi kommer ikke til at sidde med hænderne over kors og sige, at enhver form for cabotage-kørsel skal stoppes. Det giver jo god mening, så længe det er på fair vilkår, ikke mindst i forhold til klimaet, at man ikke kører rundt med tomme biler på de danske veje,” siger Jan Villadsen til Fagligt EU.

>> Hvad er cabotage-kørsel? Læs mere

Reglerne for transportkørsel betyder, at lastbiler så godt som altid skal køre med gods ind i Danmark. Alligevel skete det ifølge rapporten langt fra altid.

Løn og skat

Ifølge jan Villadsen så eksisterer der et godt samarbejde mellem 3F og DTL, der organiserer de mindre vognmænd i Danmark, samt deres nordiske fællesorganisation. Men det kniber med at få alle aktører på arbejdsgiversiden med.

”Vi ser jo, at en stor del af de biler, der kører rundt med østeuropæiske chauffører under dårlige vilkår, ja de har danske ejere. Det er simpelthen deres forretningskoncept,” siger Jan Villadsen til Fagligt EU.

Ifølge Sideveje i dansk transport rapporten tjener 16 procent af de adspurgte udenlandske chauffører under 1000 € om måneden, og enkelte får helt ned til 100 € om måneden. Derimod får kun fire ud af ti mere end 1500 € i løn. Ifølge COWI vides det ikke om de oplyste tal er før eller efter skat.

Størstedelen af chaufførerne betaler skat i Rumænien og Bulgarien. Ingen af dem betaler skat i Danmark, selvom 12 procent af de adspurgte oplyser, at de har dansk arbejdsgiver. Næsten otte ud af ti havde deres arbejdsgiver i Rumænien eller Bulgarien.

Forholdene i tilfælde af sygdomme er også under al kritik. Kun omkring hver tredje chaufførerne i undersøgelsen fik således løn eller anden kompensation under sygdom.

Indkvartering og hvil

De adspurgte chauffører oplyser, at de langt overvejende kører i Danmark og Tyskland, samt i mindre grad i Sverige og Frankrig og andre lande. Hele 71 procent af chaufførerne har ikke været i deres hjemland i mindst fem uger, og 31 procent har været udenlands i 10 uger eller mere. Samtidig er der en sammenhæng mellem arbejdsgiverpres og længere ophold i udlandet.

Rapporten fastslår, at 87 procent af chaufførerne altid sover i deres lastbiler. Kun 6 procent af de adspurgte sover uden for lastbilen en eller flere gange om ugen.  Desuden oplyser 45 procent af chaufførerne, at de inden for de sidste to uger inden de blev spurgt havde overskredet den daglige køretid, mens 40 procent havde undladt at holde weekendhvil.

”Det er vigtigt, at hviletidsbestemmelserne overholdes af både hensyn til chaufførernes egen trivsel, men også af hensyn til trafiksikkerheden. Desuden viser rapporten, at størstedelen af chaufførerne lever under ret usle forhold, hvor de stort set altid sover i deres lastbiler. Og mange af dem er på farten mange uger ad gangen, så det er på ingen måde acceptable arbejds- og livsvilkår,” siger Rina Ronja Kari.

EU skal bekæmpe social dumping

Kari fastslår, at det er EU’s skyld, at chaufførerne udsættes for social dumping, fordi det netop er EU’s regler, som har muliggjort denne type udbytning inden for transportsektoren.

”Kommissionen laver hele tiden regler, som tilgodeser erhvervslivet på bekostning af arbejdstagerne. De nuværende carbotage-regler er helt håbløse og vi har jo også set, at danske regler netop er kommet i problemer med EU. Når Kommissionen laver sin nye vejpakke, så er det afgørende, at man forholder sig til problemerne med social dumping i transportsektoren, og at man skaber nogle effektive redskaber for at bekæmpe det og sikre chauffører og andre transportarbejdere ordentlige forhold,” siger Rina Ronja Kari.

Back To Top