fbpx Skip to content

Ombudsmand undersøger Den Europæiske Centralbanks forbindelser til private selskaber

EU’s ombudsmand skal nu undersøge forbindelsen mellem EU’s Centralbank og den såkaldte G30 gruppe, der omfatter økonomer, ansatte i centralbanker og højtstående repræsentanter for nogle af verdens største finansielle selskaber.

Den Europæiske Centralbanks hovedsæde i Frankfurt am Main. (Foto: DXR / Wikimedia Commons)
Den Europæiske Centralbanks hovedsæde i Frankfurt am Main. (Foto: DXR / Wikimedia Commons)

EU-ombudsmandens har startet sin undersøgelse, fordi den uafhængige forsknings- og kampagnegruppe Corporate Europe Observatory (CEO) har rettet en klage over de tætte relationer mellem beslutningstagerne i Den Europæiske Centralbank (ECB) og G30 gruppen.

Centralbanks integritet kan undergraves

CEO meddeler, at man har påvist, at de højtstående embedsmænd i ECB – som er EU’s finansielle kontrolinstans – er alt for tæt forbundet med de folk og selskaber, som skal de føre kontrol med. Ifølge CEO medfører dette en stor risiko for at undergave Den Europæiske Centralbanks integritet og pålidelighed.

“Hvis Den Europæiske Centralbank ikke tager etik alvorligt, hvordan kan man så forvente at gennemføre reglerne for pengepolitik i Eurozonen? Vores research viser, at højtstående ECB ansatte er alt for tæt på repræsentanter for de banker, som det er meningen, at de skal overvåge, og at de uhindret videregiver information på G30 møderne,” siger Kenneth Haar, der er researcher i CEO.

Gennemsigtighed i EU-institutioner

CEO’s undersøgelse og klage omhandler især Den Europæiske Centralbanks direktør Mario Dragi, der er fuldgyldigt medlem af G30. Dertil har andre medlemmer af EU’s finansielle kontrolorganer også siddet i G30, herunder Julie Dickinson, der er medlem af ECB’s bestyrelse.

EU Ombudsmandens undersøgelse sker efter, at Den Europæiske Centralbank gentagne afviste CEO’s bekymringer, og dertil udtalte, at man ikke foretog sig noget for at vurdere de ansattes involvering i G30 i forhold til ECB’s etiske retningslinjer.

”Det er vigtigt at Ombudsmanden ser på nærheden mellem ECBs ansatte og repræsentanter for selskaber i gruppen. Alle EU-institutioner skal kunne sikre gennemsigtighed og undgå interessekonflikter – og det gælder lige så meget for ECB som det gør for EU-Kommissionen og Europaparlamentet. ECB er blevet en mere magtfuld institution på det seneste, og det lader til at de etiske procedurer i banken slet ikke lever op til den udvikling,” siger Kenneth Haar.    

>> Læs mere

 

 

Back To Top