fbpx Skip to content

Nye ’egne indtægter’ godkendt

Foto: Shutterstock 455411701
Foto: Shutterstock 455411701


Samtlige EU-lande har nu godkendt aftalen om EU’s såkaldte egne ressourcer. Det er en nødvendighed for at få EU-budgettet til at fungere, men samtidig åbner beslutningen vejen for både fælles EU-gæld og ikke mindst nye egne indtægter til EU.

Af Rina Ronja Kari

Det er en af de ældste diskussioner i EU: Medlemslandene har masser af ting, de gerne vil bruge EU’s penge på, men når det kommer til, at medlemslandene selv skal betale ind til EU-kassen, så falder begejstringen betydeligt.

Det er også i budgetkampene, at konflikterne mellem såkaldte netto-bidragsydere og netto-bidragsmodtagere står ud i lys lue.

Få regeringschefer har lyst til at komme hjem til deres land og fortælle, at de nu skal betale flere penge til EU. Penge, der alt andet lige går fra landets finanslov og dermed i stedet kunne være brugt på eksempelvis borgernær velfærd.

Løsningen synes at lægge lige for, i hvert fald ifølge de mest EU-begejstrede politikere. Man skal simpelthen have et budget, der ikke er så afhængig af medlemslandenes villighed til at betale.

I stedet skal der indføres flere egne indtægter, der ikke tages fra medlemslandenes budgetter og som kan reguleres mere direkte af EU selv.

En variation over en EU-skat

Det er lidt for meget at kalde det en egentlig EU-skat på nuværende tidspunkt, i hvert fald hvis man tænker på borgernes skatteårsopgørelse.

I stedet indføres der en ny afgift på plastikemballage, der så skal gå til EU-kassen. Det bliver altså næppe mere synligt for borgerne, hvor mange penge der sendes til EU hvert år, hvilket nok også ville have udløst bekymrede panderynker hos mange politikere.

Nu er forslaget om den næste egenindtægt altså blevet godkendt i alle EU’s medlemslande.

Plastikafgiften er kun et lille element i det samlede budget, og derfor i sig selv ikke voldsom farlig eller vild. Men symbolet i den er vigtigt. Der er ikke blevet indført nye egenindtægter siden 1988!

Symbolet bliver i øvrigt understreget i beslutningen, som understreger, at Kommissionen vil fremsætte forslag til en række nye egenindtægter eksempelvis i form af en afgift på finansielle transaktioner, en digital afgift og meget andet.

Døren er åbnet for betydelige udvidelser af EU’s budget, også fremover.

Større bidrag og mulighed for lån

Økonomisk er indførslen af den nye egenindtægter i første omgang af relativ lille betydning. Til gengæld er den symbolsk og den er med til at åbne en ny ladeport af muligheder på sigt for EU.

Det der her og nu er mest markant er til gengæld, at man samtidig både har åbnet op for at hæve de direkte nationale bidrag til EU OG indført betydelige muligheder for, at EU kan optage gæld.

Dermed får EU væsentligt flere penge at lege med, alt imens medlemslandene må til lommerne, og vi går ind i en ny tid med fælles gældsoptagelse – og fælles gældsafvikling.

Back To Top