fbpx Skip to content

Nye initiativer skal sikre fremmøde i EU-parlamentet

Efter forslaget om at indfører bøder til medlemmer af EU-parlamentet, som var fraværende under Barssos “State of the Union”-tale, i sidste uge, blev mødt med en bred kritik og protester fra bl.a. Søren Søndergaard, undersøger man nu muligheder for at øge fremmødet til samlingerne på anden vis.

Således blev de politiske grupper i sidste uge enige om at nedsætte en gruppe, som skal arbejde med at forsøge at begrænse de mange tomme pladser under diskussionerne i EU-parlamentet. Gruppen skal fremlægge sine forslag inden udgangen af året.

Ifølge gruppens formand MEP Hanne Swoboda, vil man, i stedet for at indføre økonomiske sanktioner, forsøge at øge fremmødet blandt de 736 medlemmer ved at højne kvaliteten af debatterne.

Parlamenter er ofte kendt for at være udgangspunktet for diskussioner, men taletiden i EU-parlamentet er strengt reguleret og det er med til at gøre diskussionerne i parlamentet meget lidt dynamiske og ofte mere eller mindre fraværende. Gruppelederne taler altid først og i en rækkefølge, der følger størrelsen af grupperne. Mere fri diskussion er kun tilladt ved afslutningen af debatten, hvilket giver trange kår for en mere livlig debat.

Problemet med mange tommer pladser til EU-parlamentet plenarsamlinger er ikke noget nyt fænomen, men har tilegnet sig ny opmærksomhed, efter parlamentets medbestemmelse er blevet styrket med Lissabon-traktatens ikrafttrædelse i december sidste år.

Læs mere om forsøget på at indføre bøder til EU-parlamentarikerne på Søren Søndergaards blog – klik her

Back To Top