fbpx Skip to content

Nyt topmøde efter nytår

Det nye topmøde skal afholdes i slutningen af januar eller begyndelsen af februar, og alle EU’s 27 stats- og regeringschefer er inviteret. Ved topmødet skal finanstraktatens detaljer forhandles på plads, så den kan vedtages endeligt i marts.

Eurolandene – og andre EU -lande, der vil hoppe med på vognen – forpligter sig i den nye finanspolitiske union til at skærpe budgetdisciplinen og føre en stram finanspolitik.
Storbritannien sagde på topmødet i fredags nej til at deltage, og der er derfor foreløbig tale om en mellemstatslig aftale uden om EU-traktaterne.

Den finanspolitiske traktat bliver dog mødt med skepsis i befolkningerne i EU, og flere steder viser meningsmålinger opbakning til folkeafstemninger. Ifølge en meningsmåling foretaget for Ugebrevet A4, mener 56 procent af danskerne, at den nye finanstraktat skal til folkeafstemning, mens kun 31 procent er imod.

Back To Top