fbpx Skip to content

Nyt fra Folkebevægelsens landsledelse

Nyt fra Folkebevægelsens landsledelse

Folkebevægelsens nye landsledelse, som blev valgt på landsmødet den sidste weekend i oktober, trådte for første gang sammen d. 16. nov. hos 3F BJMF i Valby. Den nye landsledelse, som består af 15 medlemmer, var næsten fuldtallig.

Ledelsen kunne konstatere, at trods de mange færre ansatte og ressourcer lykkedes det at gennemføre landsmødet næsten gnidningsfrit, og tilmed lykkedes det for første gang i mange år at komme ud med et overskud på mødet. En stor tak skal lyde til alle de aktivister, som var med til at gøre det til en succes.

En af de ting, som der blev vedtaget på landsmødet, var at Folkebevægelsen for første gang skal have en formand samt to næstformænd. Det er den nye landsledelse opgave at vælge formandskabet.

Inden valget blev rammerne for formandskabet diskuteret. Stemningen var, at vi skal ud over rampen, derfor har ledelsen fuld tillid til, at formanden i et givent dilemma vil svare i overensstemmelse med Folkebevægelsens værdigrundlag. Desuden vil en politisk-analytisk gruppe bakke formandskabet op med relevant viden. Til selve valget blev Susanna Dyre-Greensite valgt enstemmigt, ligesom Åge Staun og Ole Nors Nielsen blev valgt som næstformænd.
Med en ung formand og to næstformænd som har rødder i henholdsvis fagforenings- og erhvervslivet, har vi dermed en god bredde til at tegne bevægelsen udadtil. Nu skal der følges op på det ude i lokalkomiteerne.

På mødet blev der også valgt en økonomiansvarlig, nemlig Thorkil Sohn. Han vil indgå i forretningsudvalget sammen med Susanna Dyre-Greensite og de tre øvrigt valgte: Karina Rohr Sørensen, Lave Broch og Johanne Langdal Rindsig. Forretningsudvalget arbejder videre med inspiration til, hvordan årsplanen kan gennemføres lokalt samt med spørgsmålet om værdigrundlaget.

Derudover blev en mødeplan for årets LL-møder fastlagt. Mødedatoer: 17.-18. Januar, 28 Marts, 13.-14. Juni, 15.-16. August, 19. September, 23. Oktober.

Hvis der er forslag, der ønskes behandlet af landsledelsen, kan der skrives til ll@folkebevaegelsen.dk senest 7. dage før mødet afholdelse.

Der blev desuden oprettet arbejdsgrupper som skal sikre driften af bevægelsens fremtid. Arbejdsgrupperne kan ses herunder. Skriv til den ansvarlige for at høre mere om gruppens planlagte aktiviteter eller for at tilmelde dig arbejdet.

Arbejdsgruppe Ansvarlig Ansvarliges mail
Alternativarbejdsgruppe Ditte Staun dittestaun1@gmail.com
Erhvervsarbejdsgruppe Thorkil Sohn thorkil.sohn@mail.dk
Fagligarbejdsgruppe Kim Bilfeldt kimw@bilfeldt.dk
FiB-arbejdsgruppe Niels Eriksen niels.vasland.eriksen@outlook.dk
International arbejdsgruppe Jesper Morville jespermorville@mail.dk
Kampagnearbejdsgruppe Katrine Klok Due kathrineklokdue@gmail.com
Komitéarbejdsgruppe Carsten Rasmussen carsten@folkebevaegelsen.dk
Medier og hjemmeside Susanna Dyre-Greensite Susanna@folkebevaegelsen.dk
Politisk-analytisk Lave Broch Broch1@hotmail.com
Back To Top