fbpx Skip to content

Ole Krarup fylder 75 år

TILLYKKE: Ole Krarup fylder 75 år i dag den 17. marts.

“Jeg fortsætter min EU-modstand ufortrødent”, udtalte Ole Krarup, da han trak sig som et af de mest respekterede medlemmer af EU-parlamentet gennem mere end 12 år ved udgangen af 2006.
I efteråret 2005 kom han ud for en trafikulykke, der først krævede lang tids sygemelding. Han vendte tilbage til parlamentet i begyndelsen af 2006, men meddelte på Folkebevægelsens landsmøde i i oktober 2006, at han ville stoppe.
“Jeg må erkende, at de aktuelle udfordringer fra EU er så massive, at der må nye kræfter til. Skaden fra ulykken er så voldsom, at jeg ikke tør påtage mig det store politiske ansvar,” sagde Ole Krarup, der er født 17. marts 1935 i Århus og i dag bosiddende i Helsingør.

Som nævnt er hans EU-modstand fortsat ufortrødent. 14.-15. december i år skal han og advokat Karen Dyekjær forsvare 38 danskeres ønske om at retsforfølge regeringen for brud på den danske grundlov ved ikke at sætte Lissabon-traktaten til folkeafstemning (læs mere herom – klik her).
Det er ikke første gang, han har retsforfulgt regeringer i EU-spørgsmål. Det gjorde han bl.a. i en langtrukken retssag om Maastricht-traktaten og grundloven i 1993-98 samt i en sag om regeringens neutralitetspligt i forbindelse med folkeafstemninger i 2001.

Juristen Ole Krarup har tidlige også spillet en markant rolle i retslige sammenhænge for bl.a. Greenpeace og fagbevægelsen. Som jura-professor fik han på tv sat daværende statsminister Poul Schlüter på plads for åben skærm umiddelbart før folkeafstemningen om Maastricht-traktaten i 1992.
Efterfølgende blev han opfordret til at stille op som spidskandidat for Folkebevægelsen mod EU ved parlamentsvalget i 1994, hvor han blev valgt ind med ikke færre end 90.031 personlige stemmer. Her spillede han bl.a. en væsentlig rolle, da den daværende EU-Kommissionen under Jaques Santers ledelse blev direkte væltet af parlamentet ved et mistillidsvotum på grund af mangeårigt rod i regnskaberne.

Han har også hjulpet bl.a. Billedkunstnernes Forbund i en sag om deres rettigheder omkring årtusindskiftet, hjulpet fagbevægelsen bl.a. i kampen mod havnedirektivet og hjulpet befolkningen ved f.eks. at aftvinge en indrømmelse fra Kommissionen om, at Danmark godt kan få en undtagelse fra reglerne om det indre marked, som kan stoppe import af salmonella-kyllinger.
Og så har han naturligvis spillet en afgørende rolle i Folkebevægelsens indsats i større sager som f.eks. kampen for et nej til euroen i 2000.

ENDNU ET TILLYKKE: Ole Krarup er ikke den eneste tidligere EU-parlamentariker for Folkebevægelsen, som fylder rundt i disse dage. Hans forgænger, tidligere folketingsmedlem for Retsforbundet Ib Christensen, der sad i parlamentet i 1984-1994 for Folkebevægelsen fyldte 80 år den 15. marts. Ligesom Ole Krarup er han stadig aktiv EU-modstander.

Læs mere om Ole Krarup…
– i pjecen “For folkestyre – mod EU-stat” – klik her!
– på Ole Krarups hjemmeside – klik her!


Læs mere om retssagen
om Lissabon-traktaten – klik her!

Læs mere om Ib Christensen på Retsforbundets hjemmeside – klik her

Back To Top