fbpx Skip to content

Opposition vil omgøre norsk ja til datadirektiv

Den seneste tids meningsmålinger tyder på, at Norge får en borgerlig regering efter valget til landets parlament, Stortinget, mandag den 9. september. Hvis det sker, vil tre af de borgerlige oppositionspartier ”“ Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet – arbejde for at forhindre, at EU’s datalagringsdirektiv træder i kraft.

Da Stortinget vedtog at gennemføre EU’s datalagringsdirektiv (DLD) i Norge i april 2011 stemte kun det socialdemokratiske Arbeiderpartiet og det konservative Høyre for. Alle andre partier stemte imod DLD. Direktivet forventes indarbejdet i norsk lov i 2015. Men nu vil tre af de borgerlige oppositionspartier stoppe det, hvis de skal danne regering med Høyre, fremgår det af den norske avis Nationen.

”Vi i Venstre vil vi bruge al vores styrke for at hindre at datalagringsdirektivet bliver endeligt indarbejdet i norsk lov”, siger stortingskandidat Hans Antonsen fra Venstre.

”Vores mål er, at direktivet ikke skal træde i kraft. Nej-til DLD-standpunktet tager vi med os ind i eventuelle regeringsforhandlinger. Datatilsynet siger, at DLD er endnu et skridt ind i overvågningssamfundet. Kristelig Folkeparti ønsker ikke en udvikling, hvor borgerrettigheder ofres på de gode hensigters alter”, tilføjer stortingsrepræsentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Høyre afventer EU-dom

Høyre afventer i øjeblikket en afgørelse ved EU-domstolen om direktivet, som ventes afsagt i efteråret. Borgerrettighedsaktivister fra Irland og Østrig har nemliig lagt sag an ved domstolen. De mener, at direktivet er i strid med de grundlæggende rettigheder i Lissabontraktatens ”European Charter of Fundamental Rights”

Europapolitisk ordfører i Høyre og DLD-mostander, stortingsmedlem Nikolai Astrup siger til Nationen, at Høyre frem til domstolsafgørelsen forholder sig til kompromisset som blev indgået i Stortinget mellem Høyre og Arbeiderpartiet

Læs mere hos Nationen – klik her!

Back To Top