fbpx Skip to content

Pia Olsen Dyhr lover at suspendere EU-Colombia aftale

Enhedslistens EU-ordfører, Nikolaj Villumsen, undrer sig over, at regeringen i maj godkendte EUs frihandelsaftale med Colombia uden at indhente et mandat fra Folketinget. Handelsminister, Pia Olsen Dyhr, var derfor kaldt i samråd i dag i Folketingets Europaudvalg.

“Kan ministeren garantere, at frihandelsaftalen med Colombia vil forbedre
menneskerettighedssituationen i landet, og mener ministeren ikke, at Europaudvalget bør give mandat, før regeringen er med til at indgå handelsaftaler med lande, hvor der forekommer grove krænkelser af menneskerettighederne?”
, lød sprøgsmålet til ministeren.

“Det der er afgørende for om sagerne forelægges til forhandlingsoplæg er, om sagen er af større rækkevidde”, forklarede ministeren i sin besvarelse til udvalget.

Om en sag er af større rækkevidde afhænger ifølge ministeren af aftalens politiske, økonomiske og juridiske betydning for Danmark.

“I den her konkrete betragtning er vurderingen, at aftalen ikke vil påvirke dansk lovgivning, og at der heller ikke er tale om store danske økonomiske interesser”.

Aftalen kan suspenderes
Men Nikolaj Villumsen mener, at der bør også være andre kriterier end lige de juridiske og økonomiske, som tæller med i regeringens overvejelser:

“Colombia er det land i verden, hvor der begås flest mord og overgreb på faglige aktivister. Alene under forhandlingsforløbet er der blevet dræbt 223 fagforeningsfolk. Derfor er det problematisk, at Pia Olsen Dyhr ikke tæller den colombianske regerings totale ligegyldighed over for håndhævelsen af fundamentale rettigheder med i sit regnestykke” siger han til Nyt Fra EU-fronten.

Under samrådet forklarede ministeren, at menneskerettighederne ligger både hende og EU-kommission, som har forhandlet aftalen med Colombia, meget på sinde.

“Vi tager situationen meget alvorligt. Det er jo derfor, at selve suspenderingsmuligheden i frihandelsaftalen er et godt håndtag til at sikre sig, at Colombia stadigvæk bevæger sig i den rigtige retning”.

Som noget nyt er EU begyndt at inkludere menneskerettighederne, når EU laver frihandelsaftaler, og EU kan suspendere en aftale, hvis menneskerettighederne ikke overholdes.

“Man har ikke haft de her instrumenter før” forklarede Pia Olsen Dyhr og forsikrede Europaudvalget, at regeringen agter at gøre brug af suspenderingsmuligheden om nødvendigt.

“Hvis den colombianske regering ikke fortsat leverer og sørger for en fortsat forbedring af situationen, så suspenderer vi aftalen – det vil sådan set være mit klare løfte”.

Menneskerettigheder er ikke noget nyt
Det løfte glæder Henrik Bang Andersen, fra solidaritetsorganisationen Afrika Kontakt, sig over, men forklarer samtidig over for Nyt Fra EU-fronten, at han ikke er overbevist om EU og Colombias intentioner om at sætte menneskrettighederne i førersædet.

“For det første er det i sig selv absurd, at EU først nu er begyndt at stille krav om, at de lande man indgår frihandelsaftaler med, overholder menneskerettighederne. For det andet. så passer det ikke, når ministeren siger, at suspenderingsmuligheden er noget nyt”, siger han og henviser til den tidligere handelsaftale mellem EU og Colombia.

Mens EU og Colombia forhandlede om frihandelsaftalen, gav EU særlige handelsfordele til Colombia under en såkaldt GSP+ aftale (Generalised System of Preferences). Aftalen betød, at Colombia kunne eksportere varer told og kvota frit til EU-markedet for milliarder af kroner ”“ uden at Colombia behøvede at fjerne tilsvarende toldmure for EUs eksporter.

Den eneste betingelse for aftalen var, at den colombianske regering havde underskrevet og effektivt implementeret 27 FN og ILO konventioner om arbejdstagerrettigheder, demokrati og menneskerettigheder.

“Menneskerettighederne har formelt set hele tiden været en del af EUs relationer til Colombia. Og selvfølgelig har man hele tiden haft muligheden for at suspendere aftalerne. Men det har EU ikke været interesseret i trods de forsatte brud på menneskerettigheder og mord på faglige aktivister, fordi EU var jo i gang med at få en ny frihandelsaftale i hus”.

“EU markedsfører konsekvent sig selv som en frontkæmper for demokrati og menneskerettigheder ude i verden. Men i virkeligheden er det adgangen til energi og naturressourcer, sikkerhed og kontrol med migration samt nye eksportmarkeder, som er kardinalpunktet for EUs relation til omverden”, konkluderer Henrik Bang Andersen.

Frihandelsaftalen skal efter planen ratificeres af EU-parlamentet på plenarsamlingen den 10-13. december i Strasbourg. Folkebevægelsen mod EU vil stemme imod ratificeringen.

Back To Top