fbpx Skip to content

Polsk ret truer dansk fagret

BYGSAM.DK: For tre år siden fik den danske arbejdsret Dansk Byggeri og Malernes Fagforening til at enes om, at den polske malersvned Jezy Kisil skulle have de 86.000 kr. som hans arbejdsgiver, det polske firma Gal-Met skyldte ham. Gal-Met gik så til retten i Polen, som krævede pengene tilbage til Gal-Met. Nu vil Gal-Met via fogedretten i Polen inddrive pengene gennem udlæg i malersvendens hus.

Malernes Fagforening i Danmark har nu skrevet til udenrigsminister Lene Espersen for at få hjælp til at sikre malersvendens interesser. I brevet hedder det:
“Udenrigsministeriet bør efter vores opfattelse gribe ind til fordel for Jerzy Kisiel for at forhindre, at manden og hans familie jages fra hus og hjem. Men også for at fastslå over for Polen, at Danmark ikke vil acceptere, at en dansk fagretslig afgørelse omgøres af en polsk byret og eksekveres af polsk fogedret”.

Søren Kaj Andersen, arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet, sagde allerede i 2007 til LO ugebrev A4:
“Sagen understreger, at vi må holde blikket stift rettet mod de her problemer, og at der kræves en fælles, aktiv indsats fra arbejdsmarkedets parter og det politiske system, hvis den danske model skal bevares.”

Læs det hele hos Byggefagenes Samvirke – klik her!

Back To Top