fbpx Skip to content

Praktik for MEP Rina Ronja Kari i EU-Parlamentet i Bruxelles

Folkebevægelsen mod EU søger praktikanter fra videregående uddannelser til MEP Rina Ronja Karis parlamentariske kontor i EU-parlamentet i Bruxelles til efteråret 2018.

MEP Rina Ronja Kari søger ny praktikant til kontoret i EU-Parlamentet i Bruxelles i efteråret 2018. (Foto: Olivier Hansen)

Som praktikant skal du være med til at løse parlamentariske opgaver. Det drejer sig om politikudvikling og behandling af lovforslag i Rinas udvalg.

Du skal desuden være med til at skabe synlighed omkring Rina og hendes mærkesager. Det betyder, at du skal være med til at forberede historier til pressen; skrive debatindlæg til aviserne; samt skrive nyheder til Folkebevægelsens egne medier.

Samtidig skal du bidrage til den almindelige drift og administration af det parlamentariske kontor.

Der vil være rejsetid forbundet med praktikken. Som minimum skal du deltage i mindst én plenarsamling i Strasbourg, Frankrig – gerne flere, hvis du har mod på det.

Din base vil være i EU-parlamentet i Bruxelles, Belgien.

Kontoret i Bruxelles består foruden Rina af tre faste medarbejdere og to praktikanter, hvor du vil blive den ene.

Du vil indgå i et internationalt miljø og arbejde sammen med forskellige europæiske interessegrupper og fagforeninger samt andre politiske partier i venstrefløjsgruppen, GUE/NGL, som Folkebevægelsen er tilknyttet. Samtidig får du mulighed for at komme helt tæt på EU’s maskinrum og få unik praktisk viden om europæisk politik og politisk betjening.

Praktikperioden er som udgangspunkt fra start september 2018 til slut januar 2019, men kan justeres i forhold til eventuelle eksaminer og krav fra dit studie.

STUDIEKRAV
Vi er fleksible i forhold til at planlægge praktikken, så du kan leve op til de studiekrav, der måtte være på dit uddannelsessted, men det er dit eget ansvar at undersøge, hvad der måtte være af studiekrav i form af ECTS point og opgaveskrivning.

PRAKTIKSTILLINGER
Vi forestiller os, at en kommende praktikant skal opfylde en eller flere af de følgende profiler:

Overvågning og digitale rettigheder
Du skal følge retspolitiske sager som omhandler overvågning af internettet og grundlæggende demokratiske rettigheder. Det drejer sig for eksempel om whistleblowerbeskyttelse, netneutralitet, datalogning, Europol og PNR.

Økonomi og finans
Du skal følge sager og lovgivning, der omhandler nedskæringspolitik, skattely og finansmarkederne. Det drejer sig for eksempel om forslaget om fælles selskabsskatteregler, nye forslag om mere ØMU integration, Det Europæiske Semester, Bankunionen og Kapitalmarkedsunionen. Du skal desuden følge Udvalget om Økonomi og Valuta (ECON).

Arbejdstagerforhold
Du skal følge sager og lovgivning der omhandler social dumping og EU’s indgreb i arbejdsmarkedet. Det drejer det sig for eksempel om revisionen af udstationeringsdirektivet samt Pillar of Social Rights. Du skal samtidig følge Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL).

Flygtninge, udenrigs og handelspolitik
Du skal følge sager og lovgivning, som omhandler EU’s håndtering af flygtningekrisen. Det drejer sig for eksempel om Frontex og eksternaliseringen af EU’s grænser gennem flygtningeaftaler med tredjelande som Tyrkiet samt revisionen af Dublin forordningen. Samtidig skal du følge sager, som omhandler EU’s udenrigs- og handelspolitiske interesser så som TTIP, CETA og TiSA.

DINE KVALIFIKATIONER

  • Du skal være i gang med en relevant videregående uddannelse og praktikopholdet skal indgå som en del af din uddannelse.
  • Du skal tage ansvar for dine opgaver og ikke være bange for at tage initiativ.
  • Du skal have viden om EU generelt samt have kendskab til den offentlige debat om EU.
  • Du skal kunne formidle bredt, og det er en fordel, hvis du har kendskab til de basale nyhedskriterier og dynamikker inden for formidling og kommunikation.
  • Det er en fordel, hvis du har erfaring med politisk arbejde fra eksempelvis studenterpolitik, sociale bevægelser, faglige organisationer, partipolitik eller NGO’er.

TILSKUD
Folkebevægelsen yder et månedligt tilskud på ca. 6.000 kroner. Derudover vil udgifter forbundet med arbejdsrejser blive dækket af Folkebevægelsen. Vi dækker desuden dine transportudgifter i forbindelse med din flytning til og fra Bruxelles.

BOLIG
Folkebevægelsen kan hjælpe dig med at finde et værelse i Bruxelles.

ANSØGNINGSFRIST
Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag den 5. marts, kl 12.00.

Ansøgning og CV sendes til rinaronja.kari-office@europarl.europa.eu med emnet: ‘Praktikansøgning: efterår 2018’

YDERLIGERE INFORMATION
Allan Vesterlund, kontorleder
Tlf.: +32 228 47152
E-mail: allangraversen.vesterlund@europarl.europa.eu

 

Back To Top