fbpx Skip to content

Nordmænd demonstrerer mod EU’s energiunion

I Norge afholdes i dag landsdækkende demonstrationer mod at afgive suverænitet til EU’s energiagentur, ACER. Protesterne skyldes, at Norges regering vil indføre EU’s tredje energidirektiv.

El-master i Vassbygdi i Aurland, Norge. (Foto: Knut Ove Hillestad, Norges Vassdrags Og Energidirektorat / Wikimedia Commons)

Af Harald Aksnes Karmhus

Det norske Storting skal efter al sandsynlighed stemme 16. marts om at afgive suverænitet til EU’s energiagentur, ACER.

Den foreslåede ændring vil give ACER magt til på visse sagsområder at kunne træffe bindende beslutninger over norsk energipolitik, fremgår det af en rapport fra De Facto, der er et norsk fagligt researchcenter.

Landsdækkende demonstrationer mod EU-aftale

Energi-aftalen har mødt stor modstand i den norske fagbevægelse. Kritikerne ønsker, at Norge skal sige nej til at afstå suverænitet.

Der er derfor planlagt demonstrationer over store dele af Norge 15. februar og foran Stortinget 27. februar, med det formål at stoppe indførelsen af EU’s tredje energidirektiv.

Mange lokalafdelinger af politiske partier og fagforeninger i Norge melder nu klart fra og kræver, at Stortinget må sige nej til afståelse af suverænitet til EU.

“For os er det uacceptabelt at gamble med råderetten over forvaltningen af landets vand- og energiressourcer. Norges vandkraftressourcer skal styres af norsk politik”, udtaler Jan Olav Andersen, der er leder af den norske fagforening EL og IT Forbundet, ifølge Fri Fagbevegelse.

Jurister: Afgivelse af norsk suverænitet

Norge er allerede tæt knyttet til EU på energifeltet, men hvis Norge indfører EU’s tredje energidirektiv, vil ACER potentielt kunne bestemme over dele af norsk energipolitik, selvom Norge ikke har nogen indflydelse på EU’s energiagentur.

Flere juridiske eksperter omtaler dette som tab af norsk suverænitet til EU. Juraprofessor ved Universitetet i Bergen, Eivind Smith, udtaler ifølge Nationen, at man ikke kan overføre suverænitet, som staten besidder, til en international organisation med den nuværende norske grundlov.

Protester giver ny vurdering af direktiv

Norges højreorienterede regering er ikke enig i den betragtning, og henviser til, at det norske justitsministerium har fortolket direktivet således, at det ikke vil indebære en afgivelse af suverænitet til EU.

Efter mange protester er der dog varslet en ny vurdering af, om direktivet vil være grundlovsstridigt eller ej

En grundlovsændring kræver i Norge tre fjerdedeles flertal af medlemmerne i Stortinget, og hvis det er nødvendigt for at indføre dette direktiv, vil det efter al sandsynlighed ikke få det nødvendige flertal.

Back To Top