fbpx Skip to content

EU grænsekontrol sætter prismærker på immigranters selvmord

I bølgerne på privatiseringen af EU’s grænsekontrol, følger en række etiske problemer. For nyligt er det kommet frem, at private sikkerhedsfirmaer i Storbritannien benytter sig af formularer og pointsystemer til at beregne deres tab af fortjeneste i forbindelse med immigranters selvmord.

En håndfuld immigranter, dømt til deportation, har formået at begå selvmord i centrene over de sidste par år. Det britiske grænseagentur nægter i andre sager at offentliggøre dødsårsagen.

Formularerne er baserede på et performance point system, hvor forskellige mulige overtrædelser tilskrives forskellige antal point. Hvis en sikkerhedsvagt glemmer at låse en dør, er bøden 50 point. Derimod er bøden for selvmord 300 point. Systemet benyttes i forbindelse med den egenkontrol der er blevet pålagt sikkerhedsfirmaerne.
Overtrædelserne, der optælles hver måned, køres gennem formularen, hvorefter pointene tilskrives en pengeværdi. Pengeværdien bliver derefter trukket fra det beløb som de private sikkerhedsfirmaer får udbetalt af den britiske regering.

Sikkerhedsfirmaernes uetiske metoder, med prisfastsættelse af andre menneskers liv, er en direkte konsekvens af den stigende privatisering af grænsekontrollen og EU’s liberale strategier på asylområdet.

EU Kommissionen fralægger sig ansvaret for driften af centrene, og henviser til EU’s asyllovgivning, som skal følges uanset den private eller offentlige karakter af den organisation der driver centrene.

Kommissionen siger at reglerne angående driften af centrene for private sikkerhedsfirmaer er et anliggende for de enkelte medlemsstater, uanset den private eller offentlige karakter af den organisation der driver centrene. EU’s asyllovgivning indeholder udelukkende bestemmelser om grundene til frihedsberøvelse af asylansøgerne, garantier for frihedsberøvede asylansøgere, samt betingelserne for frihedsberøvelse.

Back To Top