fbpx Skip to content

Protester mod jernbaneliberaliseringer

begyndelsen af 1990’erne blev der vedtaget et mål om en vis grad af liberalisering af EU-medlemslandenes jernbanenet og togtrafik. Målene blev fulgt op i 2001 og 2003 med to større lovgivningspakker, der begge havde to formål at ensrette og liberalisere godstrafikken i EU.

Den nye lovgivningspakke, der er til afstemning i EU-Parlamentet i næste uge, vil betyde yderligere adgang for private selskaber og vil desuden ikke kun gælde godstrafik, men også åbne op for liberalisering af den internationale passagertrafik. Således er den nationale passagertrafik fortsat uberørt, men det er planen også at liberalisere denne del af togtrafikken på længere sigt.

Alle politiske grupper, med undtagelse af Den Forenede Europæiske Venstrefløj/Nordisk Grønne Venstre (GUE/NGL), støtter i hovedtræk forslaget.

Fagbevægelsens modstand mod liberaliseringerne har i dag ført til protester i13 EU-lande. Den 14. november vil der være en demonstration ved Strasbourgs jernbanestation, som skal falde sammen med parlamentsmedlemmernes ankomst til byen.

Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen har fulgt sagen og var i februar medarrangør af en høring om den tiltagende liberalisering af jernbanenettet. GUE/NGL vil afholde en ny høring med repræsentanter fra fagbevægelsen inden den endelige afstemning i Parlamentet i næste uge.

Efter planen finder afstemningen om forslaget sted den 15. november. Forslaget har inden afstemningen bred opbakning i parlamentet og forventes også at få det i Ministerrådet.

Back To Top