fbpx Skip to content

Rådets regnskab afvist

På et møde i EU-parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) tirsdag eftermiddag afviste et stort flertal at godkende Rådets regnskab for 2008 på det foreliggende grundlag. Med 26 stemmer mod 1 blev det besluttet at indstille til EU-parlamentet, at udskyde beslutningen til efteråret.

Hvis parlamentet på sin samling i april bakker op om Budgetkontroludvalgets indstilling, så vil det kun være anden gang i EU’s historie, at godkendelsen af Rådets regnskab bliver udskudt. Første gang var sidste år og omhandlede Rådets regnskab for 2007. Her var det Søren Søndergaard, som var ordfører på den kritiske rapport.

Baggrunden for Budgetkontroludvalgets beslutning er, at Rådet stadig ikke lever op til udvalgets krav om åbenhed og villighed til at diskutere sit regnskab. Derudover peger udvalget på en række konkrete punkter, hvor det forventer fremskridt af Rådet for at kunne godkende dets regnskab.

Back To Top