fbpx Skip to content

Retsforbeholdet betyder at vi kan hjælpe flygtninge

Udtalelse fra Folkebevægelsens landsledelse vedtaget den 20. september:

“Det påstås alt for ofte i debatten om retsforbeholdet, at Danmark på grund af vores retsforbehold ikke kan tage en andel af de flygtninge, som EU-landene vil forsøge at fordele mellem sig. Det passer bare ikke.

Retsforbeholdet giver os frihed til selv at bestemme hvilken retspolitik og asyl- og udlændingepolitik, der skal føres i Danmark. Det betyder, at vi med retsforbeholdet kan gøre mere eller mindre for at hjælpe flygtninge.

Der er således intet i retsforbeholdet, der forhindrer, at Danmark kan deltage i en mellemstatslig kvotefordeling af flygtninge med EU-landene og andre lande.

Med retsforbeholdet sikrer vi til gengæld, at demokratiet fungerer i Danmark.

Vi kan stille vores politikere til ansvar for den retspolitik og asyl- og udlændingepolitik, der føres i landet. Desuden vil retsforbeholdet også tvinge vores politikere til at tænke selvstændigt i stedet for hjerneløst at følge efter EU.

Det mener vi især er vigtigt i forhold til den politik EU fører på flygtningeområdet. For EU fører langt fra en politik, der bygger på medmenneskelighed og en global tankegang.

Samtidig må vi styrke FNs indsats for at sikre varige løsninger på konflikterne, samt FNs hjælpearbejde, der må tilføres de nødvendige penge.

I Folkebevægelsen mod EU arbejder vi for at fastholde retsforbeholdet og opfordrer samtidig det danske Folketing til at sikre en human og solidarisk flygtningepolitik.”

Back To Top