fbpx Skip to content

NGO’ere: EU’s klimamål er svage og utilstrækkelige

Klimaministre fra alle EU-lande blev i slutningen af sidste uge enige om en forhandlingsposition, som sigter mod en reduktion i udledningen af drivhusgasser på 40% i 2030 og på 50% i 2050 sammenlignet med 1990.

Den position får ikke mange rosende ord med på vejen af klimaorganisationer.

Greenpeace kalder for eksempel EU-landenes aftalteposition for ‘svag’.

“EU’s klimamål er et utilstrækkeligt bidrag til internationale bestræbelser på at begrænse den globale opvarmning til maksimalt 2°C og undgå de værste konsekvenser af klimaforandringerne,” skriver Greenpeace EU i en erklæring.

Global målsætning nås ikke
Målsætningen om at begrænse den globale temperaturstigning til maksimalt 2°C sammenlignet med førindustrielle temperaturer hænger således i en tynd tråd.

Landenes tilsagn om reduktion i udledning af drivhusgasser forud for COP21 i Paris er generelt for uambitiøse og “beløber sig ikke til 2°C”, udtaler FN’s klimachef Christiana Figueres.

Figueres’ bekymring skyldes en udbredt konsensus om, at konsekvenserne af klimaforandringerne bliver uacceptabelt store ved temperaturstigninger over 2°C.

Ved indgangen til mødet mellem EU’s klimaministre afholdte en lang række miljøorganisationer, herunder Greenpeace og WWF, en aktion, som presser på for mere ambitiøse målsætninger fra EU’s side.

Talsperson for WWF, Gwendoline Viatour, understeger, at EU skal være mere ambitiøse.

“De taler om en 40 procents reduktion i udledningen inden 2030, men undersøgelser viser, at de udviklede lande i Europa vil være nødt til at reducere med 55%”, lyder det fra talspersonen til The Brussels Times.

Klimamål uden midler
EU’s overordnede og langsigtede klimamål er, at udledningen af drivhusgasser skal være ophørt ved udgangen af dette århundrede.

I den aftalte forhandlingsposition glimrer midlerne til at nå dette mål dog ved sit fravær.

Der er ikke opridset nogen planer for, hvordan EU i praksis skal overgå fra brugen af fossile brændstoffer til vedvarende energi.

Der er heller ikke nærmere detaljer for hvordan EU vil sikre finansieringen af den klimafond, som skal hjælpe verdens fattigste lande til at foretage en grøn omstilling samt til at modvirke konsekvenserne af klimaforandringerne.

I aftalen findes blot et tilsagn om, at EU og medlemsstaterne bekræfter, at man vil finansiere sin del af de 100 mia. dollars til fonden, samt at man vil styrke mobiliseringen af finansiering fra “en bred vifte af offentlige og private, bilaterale og multilaterale, samt alternative kilder til finansiering.”

Forberedelserne til klimatopmødet i Paris er i fuldt gang hos de fleste organisationer og NGO’er. Selve topmødet løber af stablen de første to uger af december.

Back To Top