fbpx Skip to content

SF-ledelse vil ekskludere EU-modstandere

Kort om SF og Folkebevægelsen

SF var kollektivt medlem af Folkebevægelsen fra stiftelsen i 1972 og indtil 1991.
Partiet har opstillet selvstændigt ved alle valg til EU-parlamentet siden 1979. I 1979, 1984 og 1989 i valgforbund med Folkebevægelsen.
Ved EP-valget i 1994 var nu afdøde Susanne Arends på Folkebevægelsens liste N. Hun havde forladt SF i december 1992 i protest mod SF-ledelsens ja til Edinburgh-forliget.
Ved EP-valget i 2009 opstillede SF’eren Jørgen Grøn på Folkebevægelsens liste N.
Ved EP-valget i 2014 opstiller SF’erne Jørgen Grøn og Mehmet Aksoy samt den tidligere SF’er Erik Bach på Folkebevægelsens liste N.

Landsledelsen i Socialistisk Folkeparti (SF), der for mange år siden var kollektivt medlem af Folkebevægelsen mod EU, vil af med EU-modstanderne i partiet. I hvert fald støtter de et lovforslag om dette, der skal til afstemning på partiets ekstraordinære landsmøde i weekenden (1.-2. marts).

Forslaget er et ændringsforslag til partilove som lyder:
”Â§ 3 stk. 1 foreslås ændret til:
Medlemskab af SF forudsætter, at medlemmet tilslutter sig partiets formål og program, ikke er medlem af et andet dansk politisk parti og ikke opstiller til valg til kommunalbestyrelse, regionsråd, folketing eller europaparlament for en med SF konkurrerende liste.”

Jørgen Grøn fra Aars i Nordjylland og Mehmet Aksoy fra Hvidovre er medlem af SF og kandidater på Folkebevægelsen mod EU’s tværpolitiske liste N ved valget til EU-parlamentet den 25. maj. De stiller sig helt uforstående overfor forslaget.

– Tidligere har SF kritiseret Socialdemokraterne for at ekskludere EU-modstandere. Skal SF til at være et snævet topstyret parti med lavt til loftet? spørger de to SF’ere.

– Der er stadig masser af SF’ere ”“ såvel medlemmer som vælgere ”“ der ikke er enig i, at EU er et projekt for solidaritet, fred, demokrati og et grønnere miljø. I Folkebevægelsen har vi givet dem mulighed for at stemme på en SF’er ved EU-parlamentsvalget, så stemmerne ikke flytter permanent til andre partier ved andre valg. Skal vi straffes for det?


2004: SF-formand siger ja til JuniBevægelsens Trine

I foråret 2004 søgte Trine Pertou Mach, der i dag er MF og medlem af SFs landsledelse, om at blive medlem af SF samtidigt med, at hun var kandidat på JuniBevægelsens liste. Da det blev kritiseret, svarede hun bl.a. »Jeg har ingen intention om at modarbejde SF. Men det er ærgerligt, at Margrete Auken er gået så langt i en EU-ukritisk retning«, siger Trine Pertou Mach. Hun erklærede sig dengang enig i hovedlinjerne i SF’s EU-program, selv om hun er modstander af en fælles EU-udenrigspolitik og vil fastholde alle fire danske EU-forbehold..
Mens nummer et på SFs liste, Margrethe Auken, tog afstand fra Trine Pertou Mach, blev ansøgningen hilst velkommen af nummer på listen, Pernille Frahm, der sagde: »Det er pragtfuldt, at folk, som er kritiske, men konstruktive, melder sig ind lige nu, hvor vi har en debat i SF om, hvordan vi skal stille os til de her ting«..
Daværende formand Holger K. Nielsen erklærede, at han ville stemme ja til at optage det nye medlem: »Vi er et rummeligt parti. Jeg opfatter hende som SF’er og som en dygtig person, men det er da specielt«, siger han.
Kilde: Politiken 2. marts 2004

Læs forslaget – klik her!

Jørgen Grøn er medlem af bestyrelsen for SF i Nordjylland, var kandidat ved regions- og kommunevalget sidste for partiet og har tidligere været byrådsmedlem for partiet.
Mehmet Aksoy var kandidat for partiet ved kommunevalget i Hvidovre i 2009.

Få yderligere kommentarer, kontakt:
Jørgen Grøn, SF’er og kandidat for Folkebevægelsen, på 98 62 18 14 / jg@sjostrup.dk
Mehmet Aksoy, SF’er og kandidat for Folkebevægelsen, på 20 22 47 22 / memed@sol.dk

Back To Top