fbpx Skip to content

Skal Lissabon-traktaten til folkeafstemning?

Fredag den 15. juni kl. 12.00 afsiger Østre Landsret en skelsættende dom om Danmarks forhold til EU. Dommen kan afgøre, om Lissabon-traktaten skal til folkeafstemning. Kl. 11.30 mødes sagsøgerne i Østre Landsrets gård (indgang fra Fredericiagade), hvor pressen er velkommen. Her orienterer professor Ole Krarup pressen og interesserede om retssagens forløb og den forestående doms betydning. Straks når dommen er offentlig kl.12.00 meddeler Ole Krarup dens udfald.

“Vi 34 sagsøgere kræver regeringen dømt for ikke at have overholdt grundlovens § 20, stk. 2 ved at godkende Lissabon-traktaten uden en folkeafstemning. I forlængelse heraf kræver vi dom for, at tiltrædelsen af Lissabon-traktaten er ugyldig”, hedder det i sagsøgernes pressemeddelelse, som fortsætter:
“Heroverfor kræver regeringen at blive frifundet for anklagen for ikke at have overholdt grundlovens § 20, stk. 2. Regeringens hovedargument herfor er tanke-vækkende:
”Allerede fordi proceduren i grundlovens § 20 ikke har været anvendt i forbindelse med vedtagelsen af ændringsloven (loven om tiltrædelse af Lissabon-traktaten), kan loven efter de sagsøgtes opfattelse pr. definition ikke indebære overladelse af nye beføjelser til EU, hvorfor der ikke kan opstå noget spørgsmål om lovens gyldighed”

Frifinder landsretten ikke regeringen, kræver den subsidiært, at ”retsvirkningerne af landsrettens dom udskydes, indtil Folketinget og regeringen har haft mulighed for at gennemføre en procedure efter grundlovens § 20, stk. 2”, det vil i realiteten sige ved at afholde folkeafstemning om Lissabon-traktaten. Vælger Østre Landsret at følge denne subsidiære påstand, giver den samtidig os sagsøgere ret i, at regeringen i sin tid overtrådte grundlovens § 20, stk.2.
Medmindre Østre Landsrets dom frifinder regeringen, skal Lissabon-traktaten altså til folkeafstemning.

“Hvis dommen mod forventning ikke giver vi sagsøgere medhold, er vi indstillet på at appellere dommen til endelig afgørelse i Højesteret”, siger sagsøgerne og opfordrer til at læse mere om retssagen på www.lissabonsagen.dk

Back To Top