fbpx Skip to content

Skal østarbejdere have startløn

EUFAGLIGT.DK: [ uddrag] Den Europæiske Faglige Sammeslutning, EFS er splittet over et forslag til nyt udstationeringsdirektiv, som vil åbne for “midlertididig social dumping”, det skriver det svenske LO-Tidningen.
Polske arbejdere skal kunne arbejde i Danmark for lavere løn end danskere i op til et halvt år, det er konsekvensen af et forslag, som lige nu diskuteres internt i EFS.
Ifølge LO-Tidningen er der en hed debat i gang om, hvordan fagbevægelsen skal stille sig til en ændring af EU’s udstationeringsdirektiv efter Vaxholmdommen. Dommen slår fast, at fagbevægelsen kun kan kræve mindsteløn for udstationerede arbejdere fra andre lande.
Ifølge LO-Tidningens oplysninger er der to linjer i EFS, en som vil fastholde, at der skal gælde lige vilkår, uanset hvor man kommer fra. Og en linje, som ønsker et kompromis med EU- kommissionen, som indtil videre ikke har været lydhør overfor fagbevægelsens krav om lige vilkår.

Cementerer social dumping
Kompromiset foreslår, at arbejdsgiverne får frit lejde til at bruge udstationerede arbejdere i et halvt år på udstationeringsdirektivets “hårde kerne” af rettigheder. Det betyder bl.a., at de kun skal have mindstelønnen. Til gengæld vil fagbevægelsen så opnå, at der bliver indført en tidsgrænse for, hvor længe en arbejder kan være udstationeret. Det findes ikke i dag.
Formanden for byggefagene i København, afviser tanken om tidsbegrænset social dumping:
– Det er dårligt kompromisforsalg. Det vil blot betyde, at folk bliver erstattet af nye efter et halvt år. Vi vil blot få en endnu mere vandrende arbejdskraft på sekunda-vilkår, siger Anders Olesen.
– Der skal være ens vilkår fra dag et. Det her er ingen vej frem, det er et tilbageskridt, det vil cementere retten til at underbetale. Det freder arbejdsgiverne i et halvt år, og det vil de vide at udnytte, siger han.

Læs hele artiklen på Fagbevægelsen mod Unionens hjemmeside – klik her!

Back To Top