fbpx Skip to content

Spinkelt EU-positivt flertal i estisk højesteret

12. juli gav den estiske højesteret afgørelse grønt lys for det estiske parlaments ratificering af traktaten om den såkaldte europæiske stabilitetsmekanisme (ESM). Dommen anerkender, at traktaten begrænser det estiske parlaments suverænitet, men at begrænsningerne var berettiget.
Sagen blev behandlet af 19 dommere. 9 af dem mente, at ratificeringen ikke var i strid med estisk lovgivning og forfatning og en mente, at domstolen ikke skulle behandle sagen. Det blev talt sammen som et lille flertal, der ikke modsatte sig ratificeringen.
Tre dommere sagde direkte, at traktaten burde sendes til folkeafstemning, og fem andre sagde i en fælles udtalelse, at ”der er tvivl om ikke ESM i sig selv er en så fundamental ændring af EU’s grundlæggende lovgivning, hvilket kræver en tilladelse fra befolkningen”.
Højesteretsdommeren Jaak Luik sammenlignede ligefrem vedtagelse af traktaten med forholdene i 1940, hvor den estiske præsident fik mandat til at kunne opløse regeringen og sammensætte en ny selv. Omvendt mener økonominister Jürgen Ligi, at dommernes ønske om folkeafstemning var “pornografi”.

Læs mere hos”¦
Campaign for an independent Britain ”“ klik her!
http://www.freebritain.org.uk/_blog/Free_Britain/post/ESM_%E2%80%93_like_1940_says_Estonian_Supreme_Court_judge

Back To Top