fbpx Skip to content

Spørgsmål og svar: 3 fagforeningsformænd om EU-valget

henrik-juul-rasmussen_anders-larsen_benny-vinther-jensen
Henrik Juul Rasmussen, fmd. Byggefagenes Samvirke, Anders Larsen, fmd. Murerne 3F Aarhus og Benny Vinter, fmd. 3F Aalborg svarer på spørgsmål om EU-valget
Collage: KH

Faglig EU Debat har stillet tre spørgsmål til tre fagforeningsformænd om EU-valget: Om den sociale protokol, om krav om overenskomst ved udbud og om kædeansvar.

Rune Eltard-Sørensen
Journalist
02/05/2024

Spørgsmål 1: Den europæiske fagbevægelse har i årevis kæmpet for en social protokol, der kan sikre, at lønmodtagernes rettig­heder har forrang for de økonomiske friheder formuleret i EU’s traktater. Hvad mener du om dette forslag?

Spørgsmål 2: Mener du, at det bør indskrives i EU’s udbuds­direktiv, at det skal være et krav – ikke blot en mulighed – at virksomheder, der vil udføre opgaver for det offentlige, skal have overenskomst?

Spørgsmål 3: Danmark mangler at indføre ”kædeansvar”. Den danske regering har ikke indført kædeansvar i udbudsmateriale, når opgaver sættes i udbud eller udliciteres. Fagbevægelsen ønsker det indført i overenskomster og andre aftaler, som involverer arbejdsmarkedsparter. Mener du at dette skal være et krav ved alle opgaver, der sættes i offentligt udbud?

Henrik Juul Rasmussen, formand for Byggefagenes Samvirke

Svar 1: Kampen for en social sikring af faglige rettigheder har stået på mange år, men aldrig været vigtigere end nu. Særligt i lyset af snakken om udvidelse af EU med nye lande, som absolut ikke har tradition for at beskytte lønmodtagere, tværtimod.

Det er forkasteligt, at regeringsledere taler om EU-udvidelser og EU-milliarder til militær, mens ingen taler om sikring af lønmodtagerrettigheder.

Svar 2: I Danmark er overenskomster noget, arbejdsmarkedets parter aftaler. Hvis vi sætter det op som lov, begynder det at ligne politisk indblanding, og det er jeg ikke sikker på vil gøre det bedre for ret mange.

Jeg tvivler på om de, der i så fald indgår disse overenskomster, er repræsentative og vil afspejle vores ønsker.

Svar 3: Ja, det ville da være fint med et krav om kæde­ansvar. Jeg mener, at der skal være meget bedre muligheder for at vælge kvalitet frem for pris ved offentlige udbud.

Tendensen til at lade under­entreprenører udføre arbejdet uden ansvar er en uskik. Forestil dig, at du sad hos frisøren og havde aftalt hvad der skulle fikses ved frisuren, og mens du lige lukker øjnene, dukker en ny frisør op, som begynder at klippe dig.

Anders Larsen, formand for Murerne, 3F Aarhus

Svar 1: Det vil være en klar forbedring af løn- og arbejdsforhold for arbejdstagere i Danmark at indføre en social protokol.

I byggeriet ser vi gang på gang, hvordan store udenlandske koncerner vinder arbejde i Danmark, som udføres med migrantarbejdere, der aflønnes samt lever og arbejder langt under de forhold, som er i danske overenskomster.

Svar 2: Det skal helt klart være et krav, at virksomheder har danske overenskomster, når de arbejder i Danmark.

Krav om overenskomster til alle skaber også en ens konkurrence for virksomhederne. Så konkurrencebarometeret ikke kommer an på, hvem der kan drive den bedste ”slavevirksomhed”, men i stedet omhandler, hvem der bedst driver virksomhed med ordnede forhold, hvor medarbejderne behandles fair og respektfuldt.

Svar 3: Ja, kædeansvar bør indføres alle steder.

Hvis en bygherre eller hovedentreprenør var hæftede økonomisk af et kædeansvar, ville de nok koncentrere sig mere om, hvilke underentreprenører de selv ansætter, samt de led, der følger efter.

Det er ikke unormalt med underentreprenørers under­entreprenører, ned til 3–5 led. Hvis alle led skal tjene på det, er det klart, at der ikke er penge tilbage til, at løn- og arbejdsforhold kan være efter danske overenskomster.

Men var bygherre eller hovedentreprenør omfattet af kædeansvar, så de i sidste ende vil hæfte for manglende løn til medarbejderen i sidste led. Ja, så ville bygherre eller hovedentreprenør sætte en stopper for plat og svindel. Hvilket de i dag accepterer og vender det blinde øje til, med profit for øje i stedet.

Benny Vinter, formand for 3F Aalborg

Svar 1: Uden fagforeninger havde den europæiske arbejder stadig arbejdet til sulteløn og under forhold, som ligner dem, vi ser mange steder i Asien og Afrika.

Men desværre er vores gode forhold under alvorligt pres i disse år. Derfor skal vi naturligvis have en social protokol i EU’s traktater, som sikrer vores rettigheder. Mennesket skal i meget højere grad i centrum i stedet for beskyttelse af virksomheder og kapital.

Svar 2: Overenskomster er den eneste måde, vi kan sikre ordnede forhold på arbejdspladserne i EU. Derfor burde det offentlige gå forrest overalt for at sørge for, at det kun er virksomheder med overenskomst, der får offentlige opgaver.

Lige nu er det frivilligt, om man kræver overenskomst. Det betyder desværre også, at det i langt de fleste tilfælde bliver valgt fra.

Derfor skal det helt klart være et krav, at man skal have overenskomst for at få en offentlig opgave.

Svar 3: Kædeansvar er det eneste svar, hvis man vil undgå social dumping og sikkerhedsrisici for medarbejderne.

Vi ser jo gang på gang, at virksomheder snyder på vægten ved at udlicitere opgaver til underentreprenører, som ikke har overenskomst eller ønsker at leve op til ordnede løn- og arbejdsforhold.

Derfor skal kædeansvar naturligvis skrives ind i alle aftaler, når det handler om offentlige arbejdsopgaver.

Artiklen er fra maj-nummeret af Faglig EU Debat, udgivet af Fagligt Udvalg i Folkebevægelsen mod EU.

Læs hele bladet her

Vil du modtage Faglig EU Debat på din mail fremover? Så send en mail til kimw@folkebevaegelsen.dk

 

Back To Top