fbpx Skip to content

Stigende hollandsk EU-modstand

Søndag den 19. august offentliggjorde analysevirksomheden Maurice de Hond en meningsmåling, hvor 48 pct. mente, at Holland vil lide for meget, hvis euro-reglen om, at budgetunderskuddet på statsbudgettet højst må udgøre 3 pct. af BNP.

22. juni offentliggjorde TNS-Nipo en måling der viste stigende modstand mod EU-medlemskabet og EUs indflydelse.
I september 2011 mente 31 pct. at EU skulle have mere magt, 27 pct. mente EU ikke skulle have hverken mere eller mindre magt, mens 19 pct. mente EU skulle have mindre magt. I juni 2012 mente kun 15 pct. at EU skal have mere magt, 29 pct. hverken mere eller mindre, mens 38 pct. mener, at EU skal have mindre magt.
I maj 2010 var 76 pct. for EU-medlemskabet (24 pct. stærkt for og 52 pct. noget for), mens 15 pct. var imod (5 pct. stærkt imod og 10 pct. noget imod). I juni 2012 var 58 pct. for EU-medlemskabet (18 pct. stærkt for og 40 pct. noget for), mens 28 pct. var imod (10 pct. stærkt imod og 18 pct. noget imod).

Og den stigende EU-modstand kommer efter alt at dømme til at sætte sit præg på det hollandske parlamentsvalg den 12. september, viser andre meningsmålinger…

Læs målingen fra TNS-Nipo – klik her!

Back To Top