fbpx Skip to content

Stop deportationerne til farlige EU-lande

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som er helt uafhængig af EU-systemet, har netop forhindret, at Danmark i 3 konkrete sager deporterer asylansøgere fra Afghanistan og Sudan til Grækenland, så længe sagerne behandles ved domstolen og deres ret til asyl ikke er afklaret. Deportationen ”kan indebære et brud på konventions artikel 34”, skriver domstolen. Artikel 34 handler om at asylansøgere skal være sikret mulighed for få deres asylstatus behandlet ved retten.
Integrationsministeriet har hidtil returneret asylansøgere til Grækenland med henvisning til EUs regler i den såkaldte Dublin-ordning, som giver EU-lande lande ret til at returnere asylansøgere til det EU-land, de først ankom til. Grækenland modtager omkring 20.000 asylansøgere om året, som lever på gaden, udsættes for overgreb og i mange tilfælde bliver udvist uden en retslig afklaring af deres asylstatus.
Der er mange flere asylansøgere i Danmark, der først ankom til Grækenland. Deres fremtid er usikker, da Integrationsministeriet indtil videre ikke vil lade de tre aktuelle sager få generel betydning.

– EUs farlige tilbagesendelsesregler fører til brud med internationale flygtningekonventioner, konstaterer Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU og henvender sig direkte til integrationsminister Birthe Rønn Hornbech:
– Jeg vil opfordre ministeren til at erkende, at det er helt uacceptabelt at sende asylansøgere tilbage til Grækenland uden at have afklaret deres asylbehov. Bryd dog med EUs farlige flygtningeregler, overhold internationale flygtningekonventioner og stop deportationerne til Grækenland.

Ønsker I yderligere oplysninger, kan I kontakte:
Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, på mobiltelefon 40 45 38 49 / e-mail: soren@folkebevaegelsen.dk
Ib Roslund, informationschef for Folkebevægelsen mod EU, på mobil 20 16 65 67 / ib@folkebevaegelsen.dk
Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 Kbh. K. Tlf. 35 36 37 40.

Læs mere hos Dansk Flygtningehjælp ”“ klik her!
Læs en rapport om asylansøgeres forhold i Grækenland fra Europarådets menneskerettighedskommissær ”“ klik på PDF-ikonet til højre!

Back To Top