fbpx Skip to content

Sverige: Flertal vil ændre Laval-lov

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] Et flertal udenom den borgerlige regering vil have ændret den svenske Laval-lov, som har stækket fagbevægelsens mulighed for at kræve lige vilkår for udstationerede arbejdere.

Som i Danmark har Sverige sin Laval-lov, som kom til efter EU-domstolen kriminaliserede forsøget på at få en overenskomst med det lettiske byggefirma Laval i 2007.

Dommen betød, at det ikke var lovligt at bruge faglige kampskridt for at sikre en overenskomst med et udenlandsk firma, som arbejder i et EU-land. Domstolen indskrænkede mulighederne til de minimumsvilkår, som fremgår af EU’s udstationeringsdirektiv.

(…)

Læs hele artiklen hos Fagbevægelsen mod Unionen – klik her!

Back To Top