fbpx Skip to content

Svenske bygningsarbejdere i protestmarch

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] I sidste uge gik en hundredtallig skare af svenske bygningsarbejdere i demonstration til den svenske regeringsbygning med krav om at Sverige følger FN’s konventioner og skrotter den Lavallov, som begrænser fagbevægelsens muligheder for at konflikte mod udenlandske virksomheder, som udstationerer arbejdskraft for at sikre lige vilkår. Bygningsarbejderne kræver,…

ILO: Laval-lov krænker faglige rettigheder

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] Svensk lov som begrænser fagbevægelsens muligheder for at konflikte mod udenlandske firmaer er i strid med de internationale konventioner om faglige rettigheder. Det fastlår en ekspertkomite i ILO. Det sker efter at de to svenske hovedorganisationer har klaget til ILO over den svenske lov. ILO har haft sagen…

Polsk firma truer med EU-retssag

Det polske firma "Danske Projects" mener, at fagbevægelsens krav om overenskomst og kamp for dette er i strid med reglerne for EUs indre marked og udstationeringsdirektivet. Det har ifølge dagbladet Licitationen skrevet til EU-Kommissionen og henviser til EU-domstolens afgørelse i den svenske Laval-sag for fire år siden. Forhandlingssekretær i 3F's…

Neoliberalt eller socialt Europa?

Fagforeningsfolk, politisk aktive og almindelige tilhørere debatterede i dag EU's rolle i et socialt Europa. Laval-dommen, EU's økonomiske regering og muligheden for at lave en social protokol, var nogle af de emner, som blev taget op. Nikolaos Chountis, EU-parlamentariker fra det græske parti Venstrekoalitionen (Coalition of the Left and Progress),…

Sverige: Flertal vil ændre Laval-lov

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] Et flertal udenom den borgerlige regering vil have ændret den svenske Laval-lov, som har stækket fagbevægelsens mulighed for at kræve lige vilkår for udstationerede arbejdere. Som i Danmark har Sverige sin Laval-lov, som kom til efter EU-domstolen kriminaliserede forsøget på at få en overenskomst med det lettiske byggefirma…

Sverige: S lover kamp mod social dumping

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] Torsdag præsenterede de svenske socialdemokrater et ti-punkts program, som skal sikre en mere effektiv indsats mod sociale dumping bl.a. på byggepladserne. - Det svenske arbejdsmarked skal ikke forvandles til det vilde vesten. De kollektive aftaler skal gælf gælde alle på det svenske arbejdsmarked. Vi vil ikke accepterer at…

Svensk LO anker Lavaldom

EUFAGLIGT.DK: Svensk LO har besluttet at forsøge at få omstødt Arbejdsrettens dom i Lavalsagen, hvor elerktrikerforbundet og byggeforbundet blev dømt til at betale erstatning til det lettiske firma Laval. Forbundene blev dømt til at betale erstatning til Laval, på trods af at blokaden mod firmaets byggeri i Waxholm var helt…

Social dumping bliver valgtema i Sverige

EUFAGLIGT.DK: - Det havde været bedst uden Laval-loven, men det er fint at lavalspørgsmålet nu bliver et valgtema. Det tydeliggør alternativerne i svensk politik. For Byggnads er det uacceptabelt, at en regering, som siger den forsvarer den svenske model, gennemfører denne politik. Ikke engang EU-domstolen forlanger, at svensk lov skal…

Svensk Laval-lov vedtaget

EUFAGLIGT.DK: Onsdag vedtog den svenske rigsdag den såkaldte Laval-lov, som træder i kraft allerede 15. april. Dermed svækkes svensk fagbevægelses muligheder for at bekæmpe social dumping, det bliver i realiteten en frivillig sag for udenlandske virksomheder om de vil indgå kollektive overenskomster, mener svensk LO. Til det sidste forsøgte oppositionen…

Svenske fagforeninger har fået nok

EUFAGLIGT.DK: [ uddrag] Græsrødderne i svensk fagbevægelse mobiliserer nu mod den borgerlige regerings såkaldte Lavallov, som skal tilpasse den svenske model til EU-domstolens kriminalisering af blokaden mod byggeriet i Vaxholm i 2004. Nu må det være nok, lyder det i et opråb fra Bygettan, byggearbejdernes fagforening i Stockholm, som sammen…

Back To Top