fbpx
skip to Main Content

Borgerinitiativ i snævre rammer

EU-kommissionen offentliggjorde i dag sit forslag til regler for det såkaldte ”borgerinitiativ”. I Lissabon-traktaten står der, at en million borgere kan ”opfordre Europa-kommissionen til inden for rammerne af sine beføjelser at fremsætte et egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er nødvendig til gennemførelse af traktaterne” (Artikel…

– Giv borgerne reel indflydelse!

Traktatens ord om borgerinitiativet "Et antal unionsborgere på mindst en million, der kommer fra et betydeligt antal medlemsstater, kan tage initiativ til at opfordre Europa-Kommissionen til indenfor rammerne af sine beføjelser at fremsætte et egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er nødvendig til gennemførelse af traktaterne."…

Back To Top