fbpx Skip to content

EU-moms i støbeskeen

EU-kommissionen ønsker at ændre af det nuværende momssystem. Derfor har den nu lanceret en periode, hvor rammen for et nyt momssystem skal diskuteres. Momssystemer er i dag baseret på princippet om, at moms opkræves af det medlemsland, hvor varerne eller tjenesteydelserne er indkøbt. Det vil sige, at hvis man fx…

EU forhindrer afskaffelse af tobaksfradrag

Regeringen vil gerne afskaffe fradragsretten for tobaksafgifter for at begrænse rygning på arbejdspladser og i arbejdsmæssig sammenhænge, hvor virksomheder i dag kan trække de 25 pct. moms fra ved f.eks. receptioner, forretningsmiddage og lignende. Men momsreglerne i EU tillader ikke, at fradragsretten afskaffes.

Momsdirektiv problem for flere EU-lande

I begyndelsen af året krævede EU-Kommissionen, at den danske lovgivning skal tilpasses EUs momsdirektiv, så velgørende organisationer som Kræftens Bekæmpelse og Red Barnet skal betale moms af indtægter fra deres genbrugsbutikker. Den danske regering har nægtet at gøre det, hvorfor Kommissionen er gået til EU-domstolen i sagen. Den svenske regering…

EU skal holde fingrene fra velgørende festivaloverskud!

Sidst i januar krævede EU-Kommissionen, at Danmark tilpasser lovgivningen efter EUs momsdirektiv på en række områder inden udgangen af marts. Ellers ville sagen blive indbragt for EU-Domstolen. Kommissionen krævede bl.a. almennyttige organisationers som Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp og Kræftens Bekæmpelse skal betale moms af varer solgt i deres genbrugsbutikker, hvilket…

Back To Top