fbpx Skip to content

EU-moms i støbeskeen

EU-kommissionen ønsker at ændre af det nuværende momssystem. Derfor har den nu lanceret en periode, hvor rammen for et nyt momssystem skal diskuteres.

Momssystemer er i dag baseret på princippet om, at moms opkræves af det medlemsland, hvor varerne eller tjenesteydelserne er indkøbt. Det vil sige, at hvis man fx køber et fjernsyn i Frankrig, er det de franske myndigheder, der opkræver momsen.

Men det aspekt af det nuværende system er, ifølge en grønbog fra EU-kommissionen, uhensigtsmæssigt da de forskellige satser i de forskellige lande er “en kilde til kompleksitet og sårbarhed overfor bedrageri”. Således mener Kommissionen at uoverensstemmelse i momssatserne kan udgøre en hindring for et velfungerede indre marked.

Derfor ønsker Kommissionen at arbejde hen imod en ændring af den nuværende model, der vil betyde en harmonisering af momssatserne i de enkelte medlemslande, altså en EU-moms.

Debatten om en EU-moms er blusset op, efter det har været diskuteret at styrke EU’s egenfinansiering ved, at unionen for fremtiden skal kunne opkræve sine egne midler gennem skatter og afgifter.

EU-kommissionen vil næste år præsentere deres endelige bud på et nyt momssystem.

Back To Top