fbpx Skip to content

Rod i regnskaberne

Blog på Berlingske.dk I denne uge afslutter parlamentet vores arbejde med EU's regnskaber for 2012. Det har været en lang proces med mange frustrationer. For 3. år i træk er fejlraten steget. Fejlraten siger noget om, hvor mange udbetalinger der har været fejlbehæftede. I 2009 var den 3,3%, i 2010…

Three strikes and you are out

Den Europæiske Revisionsret har netop offentliggjort sin beretning om EU’s regnskab for 2011. Og endnu en gang må Revisionsretten konstatere så mange fejlbehæftede transaktioner, at regnskabet ikke kan få en ren påtegning. Samlet set anslår Revisionsretten, at 3,9% af midlerne udbetales i strid med reglerne. Helt kontant drejer det sig…

EU-parlamentet nægter at godkende Rådets regnskab

På dagens møde i Strasbourg besluttede EU-parlamentet med enormt flertal (631 for, 9 imod mens 7 undlod) ikke at godkende Rådets regnskab. Rådet består af de 27 EU-medlemslandes regeringer. Baggrunden for beslutningen er, at Rådets har nægtet at svare på de spørgsmål, som EU-parlamentets Budgetkontroludvalg har stillet til Rådets regnskab…

Rystende læsning om EU’s regnskab

I dag kl. 9.30 fremlagde Den Europæiske Revisionsret sin årsberetning om EU's regnskab for 2008. Folkebevægelsens medlem af EU-parlamentet, Søren Søndergaard mener, at den er ”rystende læsning”. Selvom der er sket mindre fremskridt på landsbrugsområdet, så fastslår revisons-beretningen, at når det gælder strukturfondene (det såkaldte ”samhørighedsområde”), ”at mindst 11 pct.…

Back To Top