fbpx Skip to content

Three strikes and you are out

Den Europæiske Revisionsret har netop offentliggjort sin beretning om EU’s regnskab for 2011. Og endnu en gang må Revisionsretten konstatere så mange fejlbehæftede transaktioner, at regnskabet ikke kan få en ren påtegning. Samlet set anslår Revisionsretten, at 3,9% af midlerne udbetales i strid med reglerne. Helt kontant drejer det sig om mange, mange milliarder kroner.

Folkebevægelsens Søren Søndergaard, som er medlem af EU-parlamentets Budgetkontroludvalg og gruppens ordfører vedrørende EU’s regnskab, siger:

– Det er fuldstændig uacceptabelt, at milliarder af skatteborgernes penge formøbles af EU i strid med reglerne.

– En del af fejlene skyldes utvivlsom EU-bureaukratiets snørklede regler, men mange milliarder bliver tabt på grund af plat og svindel. Derfor må det desværre konstateres, at EU i et ikke ubetydeligt omfang understøtter kriminelle elementer.

– Nu er det andet år i træk, at fejludbetalingerne fra EU-regnskabet ligefrem er stigende. Men der må ikke blive tale om alle gode gange tre. Hvis denne tendens også fortsætter næste år, så må EU-parlamentet sige: ”Three strikes and you are out”. Så må Kommissionen gå af!

Søren Søndergaard kan kontaktes på (+45) 40 45 38 49.

Back To Top