fbpx skip to Main Content

Konsekvenser af EUs SU-dom kræves analyseret

Torsdag afsagde EU-domstolen er dom der tegner til at få omfattende konsekvenser for Statens Uddannelsesstøtte (SU).
Uddannelsesminister Morten Østergaard sagde, at regeringen ville analysere konsekvenserne. Venstre og Enhedslisten har krævet en analyse af dommens konsekvenser.
Og formanden for SU-rådet, studiechef Per Christian Andersen, udtalte ”det er klart, at hvis det viser sig, at en udlænding kan få adgang til SU på så spinkelt et grundlag som den her sag lægger op til, så vil det være en stor udfordring for det danske SU-system”.

Hidtil har danske myndigheder tolket EU-reglerne sådan, at en borger fra et andet EU-land kun kan få SU, hvis vedkommende oprindeligt er kommet hertil for at arbejde og har haft erhvervsarbejde i et rimeligt omfang, før vedkommende har søgt ind på en uddannelse. Er man kommet hertil med det primære formål at studere, så er man hidtil blevet nægtet ret til SU. Det er slut nu.

”Dommen giver ret til, at EU-borgere, der arbejder i en måned – det kan være jordbærplukkere fra Østeuropa – har ret til SU. Vi skal have en vurdering af, hvad det betyder, for det er en potentiel bombe under hele SU-systemet”, siger Mads Rørvig (V), der er medlem af Folketingets udvalg for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser til denkorteavis.dk.

”Studerende fra andre EU-lande skal være velkomne på danske uddannelser, men SU’en er altså et velfærdsgode betalt af danske skatteydere. Den velfærd sætter EU under enormt pres med denne dom”, siger Enhedslisten EU-ordfører Nikolaj Villumsen.

Folkebevægelsen mod EUs parlamentariker Søren Søndergaard forudser, at dommen får negative konsekvenser uddannelsesstøtten:
”Da dette vil risikere at slå et ordentligt hul i statskassen, så vil EU-tilpasningsivrige politikere naturligvis før eller senere ændre SU-systemet”, siger han i bloggen på sorensondergaard.dk, som sluttes af med:
”EU’s grænseløse indre marked og en universel velfærdsmodel byggende på borgerrettigheder er som ild og vand. De kan i længden ikke leve side om side. Det seneste bevis er EU-domstolens afgørelse om SU.”

Læs Søren Søndergaards blog ”“ [klik her!->https://www.folkebevaegelsen.dk/spip.php?page=soren-aktuelt&id_=5512
Læs dommen ”“ klik her!

Læs mere på bl.a.:
Dr.dk ”“ klik her!
Enhedslisten.dk ”“ klik her!
Den korte avis ”“ klik her!

Back To Top