fbpx Skip to content

To år efter Dieselgate: Lobbyisters indflydelse uændret

To år efter Dieselgate-skandale blev Volkswagen taget i at snyde med målinger af forurening fra deres dieselbiler. Dog har lobbyer for bilindustrien stadig enorm indflydelse i Berlin og Bruxelles. “EU sætter penge over folks liv og sundhed”, mener Rina Ronja Kari.

Bilindustrien kan effektivt regulere sig selv ifølge Corporate Observatory Europe. Her ses en Volkswagen-fabrik. (Foto: Jon Worth via Flickr)

Af Roar Sejr Bramming Hyldkrog

EU-Kommissionen er stadig under indflydelse af bilindustrien, der bruger mellem 15 og 20 millioner euro årligt på lobbyer.

Det betyder effektivt, at bilindustrien regulerer sig selv gennem såkaldte ekspertgrupper, der hjælper Kommissionen i sit arbejde.

Det skriver Corporate Observatory Europe, der også pointerer, at amerikanske myndigheder har været meget strengere ved Volkswagen, end EU har.

Rina Ronja Kari, MEP for Folkebevægelsen mod EU er rystet.

“Det er frygteligt at EU sætter penge og virksomhedernes interesser over borgernes liv og sundhed. Når bilindustrien får lov til at blive ved med at forurene sætter det ikke bare miljøet tilbage, men det koster menneskeliv!”

Ifølge forskningsresultater forårsager dieseludstødning over grænseværdier 6.800 dødsfald i EU årligt.

Dieselgate før og nu

Den 18. September 2015 afslørede amerikanske myndigheder Volkswagen i at snyde med deres forureningsmålinger. Producenten havde overlagt programmeret biler til at aktivere udledningskontrol under laboratoriekontrol, som ikke er aktiveret under normal kørsel.

Volkswagen erklærede sig skyldige i 2017 og  har siden betalt 67 milliarder kroner i erstatning i USA, men 0 kr i EU. EU-Kommissionen arbejder stadig på en reaktion på kritik af sagen.

EU-parlamentet har før kritiseret Kommissionen for dens arbejde med lobbygrupper. Dette gælder især efter Diesel-gate skandalen, hvor MEP’er som Rina Ronja Kari har krævet mere gennemsigtighed i Kommissionens arbejde.

Fortsætter bilindustrien med at have så stor indflydelse over lovgivningsprocessen, skaber det problemer for sundhed, klimaet, konkurrenceevnen og demokratiet.

Såkaldte ekspertgrupper har stor indflydelse i EU-Kommissionen

EU-Kommissionen benytter sig af eksterne ekspertgrupper for at håndtere lovgivning og regulering på de fleste områder, fordi de ikke har den nødvendige ekspertise selv. De deltager i de tidligste formative faser for EU-lovgivning, og har derfor stor indflydelse på, hvordan lovene ender med at se ud.

Ifølge Corporate Europe Observatory har ekspertgrupperne længe været domineret af virksomhedsinteresser. Hvis man ser på alle interessenter over alle ekspertgrupper, udgør “corporate interests” hele 70%.

De to ekspertgrupper med størst overrepræsentation af virksomhedsinteresser er RDE-LDV og Gears2030, begge grupper tilknyttede bilindustrien.

Problemer i ekspertgrupperne inkluderer også skattesnydere der rådgiver indenfor skattelovgivning, og fødevaresikkerhed.

Back To Top