fbpx Skip to content

Traktatændring udenom demokratiet

Tyskland og Frankrig ønsker at ændre EU-traktaten for at sikre en strammere EU-styring af medlemslandenes økonomier. Og det behøver ikke at tage lang tid, vurderer EU-formand Herman Van Rompuy i en rapport forud for EU -topmødet i morgen. Ifølge rapporten, kan EU nemlig nøjes med at ændre nogle protokoller, og dermed er det ikke nødvendigt at involvere EU-Parlamentet.

I et sådant tilfælde kræver ændringen blot flertal i Ministerrådet.

– Hvis Rompuys forslag bliver vedtaget, bliver det lettere for Danmark og andre medlemslande at undgå en folkeafstemning om en ny traktat, siger DR’s korrespondent Ole Ryborg.

Ledende EU-parlamentarikere har erklæret, at en traktatændring ikke er vejen frem, og rundt om i medlemslandene begynder kritikken nu også at brede sig. Den tidligere britiske udenrigsminister, Jack Straw, udtrykker i dag bekymring ved den seneste udvikling i EU:

– Den politiske elite i Europa er nødt til at lægge sin intellektuelle arrogance fra sig og huske på nødvendigheden af opbakning fra sine vælgere. For faren er, at man ved håndteringen af den finansielle og monetære krise samtidig starter en demokratisk krise, der potentielt vil true den institutionelle struktur ikke blot i EU, men også i medlemsstaterne, skriver Jack Straw i The Telegraph.

Back To Top