fbpx Skip to content

Trojkaens spareaftaler på kant med EU-rettigheder

EUOBSERVER.COM: [uddrag] Spareprogrammerne som trojkaen (EU-Kommissionen, EU’s centralbank ECB og Den Internationale Valutafond) har aftalt med en række sydeuropæsske eurolande, er i strid med EU’s eget charter om grundlæggende rettigheder vurderer en tysk juridisk ekspert

Europæisk LO (EFS) har bedt Andreas Fischer-Lescano, professor i europæisk ret og politik ved University of Bremen, om at at se på lovligheden af de såkaldte Memoranda of Understanding (MoU ) mellem de kriseramte eurolande og deres långivere.

Han konkluderer, at efter EU’s charter om grundlæggende rettigheder, en juridisk tekst, der blev bindende for medlemsstaterne i 2009 , flere stramninger, kan flere tiltagene i disse programmer bekæmpes ved domstolene .

”Der er visse grænser for, hvad du kan skrive i et aftalememorandum. I en bankaftale er der også grænser for, hvad der kan skrives. Domstole og love sætter altid grænser for det. I internationale aftaler bør det være det samme. Trojkaens aftaler er ikke hævet over loven”, fortælller Lescano på EFS’ hjemmeside.

(”¦)

Læs hele artiklen hos EUObserver.com ”“ klik her!

Back To Top