fbpx Skip to content

Tværpolitisk EU-modstand nu samlet

Folkebevægelsen mod EUs landsmøde i Aalborg sidste weekend valgte 20 kandidater til valget til EU-parlamentet 25. maj 2014. Tre af dem er tidligere aktive og ledende folk fra JuniBevægelsen.

– EU’s udvikling med mere indre marked og tvangsliberaliseringer har vist, at EU ikke handler i den almindelige lønmodtagers interesser. Derfor er det helt naturligt for mig, at kæmpe imod EU, siger togfører Erik Bach i forbindelse med opstillingen for Folkebevægelsen. Han var kandidat ved EU-valget i 2009 som nummer fire på JuniBevægelsens liste. Han forlod i 2008 SF i protest mod, at han var den eneste i partiets hovedbestyrelse, der stemte imod Lissabon-traktaten.

– Jeg ønsker, at Danmark og dermed de danske vælgere igen for indflydelse på deres egen hverdag. Det eneste rigtige er, at vi melder os ud af EU og finder en anden måde at samarbejde på i Europa siger A-kassesagsbehandler Inge-Marie Tryde Martensen i forbindelse med sin opstilling for Folkebevægelsen. Hun var nummer tre på JuniBevægelsens liste ved valget i 2009. I dag er hun medlem af Demokraterne.

– Den politiske og historiske fælde, vil blev snydt og lokket ind i ved folkeafstemningen i 1972, skal vi ud af. Ikke kun af hensyn til lille Danmark, men af hensyn til folkenes politiske selvbestemmelse i Europa og for at undgå en politisk blokdannelse mellem EU og USA, siger den tidligere sognepræst Helge Rørtoft-Madsen i forbindelse med sin opstilling for Folkebevægelsen. Han har tidligere været aktiv i JuniBevægelsen og har i de senere år ydet en stor indsats i forbindelse med grundslovssagen om Lissabon-traktaten, som sagsøgerne ønskede til folkeafstemning.

JuniBevægelsens sidste medlem af EU-parlamentet, sognepræst Hanne Dahl, er i dag blandt dem, der offentligt anbefaler vælgere at stemme på Folkebevægelsen mod EU ved valget i 2014. Det samme er tilfældet med de tidligere talspersoner for JuniBevægelsen, professorerne Drude Dahlerup og Niels I. Meyer samt adskillige andre ledende fra den tidligere JuniBevægelsen, som Aase Bak-Nielsen, Ebba Bigler og Lissie Thording.

Ønskes yderligere oplysninger eller kommentarer, så kontakt:
Erik Bach, kandidat for Folkebevægelsen, på telefon 26 29 38 66
Inger-Marie Tryde Martensen, kandidat for Folkebevægelsen, på telefon 22 59 75 59
Helge Rørtoft-Madsen, kandidat for Folkebevægelsen, på telefon 26 82 55 62
Ib Roslund, informationschef for Folkebevægelsen, på telefon 20 16 65 67

Back To Top