fbpx Skip to content

Våben fra EU bruges til at dræbe ukrainere mens våbenproducenterne får EU-støtte

EU-producerede våben solgt til Rusland er blevet brugt til at dræbe ukrainere / 📷 Shutterstock 2130215354

Den 1. juni skal vi stemme om Danmark skal være en del af EU’s militære dimension. De EU-positive partier er ikke særligt gode til at forholde sig til hvad EU’s militære dimension er for en størrelse.

Af Lave K. Broch
Artiklen kan også læses på broch.dk

En voksende våbenindustri

En del af EU’s militære dimension drejer sig om, at EU med skattekroner støtter en våbenindustri, der sælger våben til regimer, der vedvarende krænker menneskerettighederne.

Saudi Arabien, der fører krig i Yemen, er storkøber af våben i EU, men også Rusland har købt våben i EU i hvert fald indtil 2020 og formentlig indtil april i år.

Det er nu bevist, at våben fra det franske-hollandske firma Thales bliver brugt af russiske soldater i Ukraine1 – og ja, Thales er en af de virksomheder, der får økonomisk støtte af EU2.

Et af mine væsentligste argumenter imod EU’s militære dimension er, at EU skaber mere ufred i verden, så hvis du ikke ønsker, at Danmark skal sende endnu flere skattekroner til en umoralsk våbenindustri, så stem nej.

EU’s forsvarsfond

I 2019 blev Danmark indlemmet i EU’s forsvarsfond ud fra argumentationen, at det drejer sig om industripolitik.

Vores daværende statsminister talte om “de muliges kunst” i forhold til forsvarsforbeholdet. Jeg protesterede og Ekstra Bladet bragte en artikel om Danmarks indlemmelse i EU’s forsvarsfond og lod læserne stemme i spørgsmålet3.

Jeg er derfor ikke engang bagklog, når jeg kritiserer EU’s umoralske adfærd, men de EU-positive partier på Christiansborg er som de tre aber, der hverken vil se, høre eller tale om det.

De siger godt nok, at de vil have en indholdsmæssig diskussion om forsvarsforbeholdet, men i realiteten, så prøver de at afspore debatten.

Danmark samarbejder allerede bredt om forsvar og sikkerhed

At vi overhovedet skal stemme nu skyldes, at partierne kynisk udnytter den tragiske krig i Ukraine. Derudover prøver de, at manipulerer med os ved at stille et ledende spørgsmål.

Spørgsmålet i afstemningen bliver: “Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet?”

Det er en anelse bedre end det første forslag, hvor hverken EU eller forsvarsforbeholdet blev nævnt, men det er stadigvæk manipulerende. Danmark er nemlig med i europæisk samarbejde om sikkerhed og forsvar uanset, om vi stemmer nej eller ja.

Vi er med i NATO, OSCE, FN og et stigende nordisk samarbejde på forsvarsområdet, og derudover deltager danske ministre i møder om EU’s forsvarsdimension selv om vi har forsvarsforbeholdet, og vi er allerede med i den civile dele af EU’s sikkerhedspolitik.

Måske tænker du, men hvad betyder, så forsvarsforbeholdet?

Hvad betyder forsvarsforbeholdet?

Forsvarsforbeholdet betyder, at vi med sikkerhed undgår en glidebane i retning af suverænitetsafgivelse inden for forsvarspolitikken.

Ja, faktisk er der sådan, at hjørner af EU’s forsvarspolitiske dimension allerede er overstatslige. Det gælder blandt andet diverse forhold angående PESCO, EU’s forsvarsagentur og en hastefond for militære og civile operationer. Og vi ved allerede nu, at der er et pres på vetoretten inden for dette område.

I EU’s strategiske kompas lægges, der op til konstruktiv afståelse. Det vil sige, at landene skal undlade at bruge vetoretten, men stadigvæk hæfter økonomisk og politisk.

Og ja, løftet fra regeringen om en ny folkeafstemning, hvis vi får en overstatslig EU-hær, skrives formentlig kun ind i bemærkningerne til loven. Der er derfor stor sandsynlighed for, at det kun er et politisk løfte.

Forsvarsforbeholdet betyder også, at Danmark ikke bliver en del af EU’s kampgrupper, EU’s militære integrationsprojekt PESCO og EU’s forsvarsagentur, der netop har som mål at styrke EU’s våbenindustri.

Våbensalg uden moral

Denne styrkelse af våbenindustrien sker på trods af, at flere af EU’s våbenvirksomheder sælger våben til regimer, der vedvarende krænker menneskerettighederne herunder Saudi Arabien, der fører an i en forfærdelig krig i Yemen og som har et regime, der parterede journalisten Jamal Khashoggi inde i Saudi Arabiens konsulat i Istanbul.

Den franske præsident Macron holdt fast i, at Frankrig stadig skulle sælge våben til Saudi Arabien, og han afholdt faktisk en gallafest for Saudi Arabiens kronprins efter drabet på Khashoggi.

Salg af våben til Rusland

Jeg væmmes over den adfærd, og faktisk også, at vores medier – med nogle få undtagelser – er så dårlige til at fortælle om det. Våben fra EU bruges også af russiske soldater i krigen i Ukraine.

Vi ved, at Frankrig efter Ruslands annektering af Krim solgte våben for cirka 1,5 milliarder danske kroner til Rusland heriblandt bomber, missiler og torpedoer.

Vi ved også at Tyskland solgte våben for cirka 900 millioner kroner til Rusland efter annekteringen af Krim4.

Nu er det også blevet bevist, at franske våben bliver brugt af russiske soldater til at dræbe civile ukrainere.

Det franske firma Thales er blandt dem, som har leveret våben til Rusland, og Thales er også et af de våbenfirmaer, som får mest økonomisk støtte af EU5.

Et nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet bør derfor bruges til at stoppe, at danske skattekroner gives til skruppelløse våbenproducenter.

Jeg har tre hovedargumenter for et nej den 1. juni:

  • Forsvarsforbeholdet er den bedste garanti for, at magten over forsvarspolitikken forbliver i Danmark. Forsvarsforbeholdet sikrer os nemlig mod en glidebane i retning af suverænitetsafgivelse. Det er helt afgørende for os danskere, at magten over forsvarspolitikken forbliver i Danmark.
  • Vi er med i NATO og er dermed beskyttede mod et militært angreb, og vi kan også med forsvarsforbeholdet være med til at beskytte de baltiske lande gennem NATO. Vi har simpelthen ikke brug for at give EU magt på det forsvarspolitiske område. Derudover er vi også med i andet samarbejde om forsvar og sikkerhedspolitik gennem FN, OSCE og Norden.
  • Vi skal ikke gøre verden mere usikker. EU giver økonomisk støtte til våbenvirksomheder, der gør denne verden endnu mere usikker. Det er på tide, at stoppe denne skadelige adfærd. Efter et nej bør Danmark træde ud af EU’s forsvarsfond, og der skal kræves respekt for forsvarsforbeholdet.

Stem nej den 1. juni – det er til gavn for Danmark og verden!

Kilder:
1) https://stopwapenhandel.org/killed-by-thales-military-technology-in-bucha
2) www.investigate-europe.eu/en/2022/money-for-eu-defence-development-went-to-a-small-group-of-arms-producers/
3) https://ekstrabladet.dk/nationen/fuck-forbeholdet-danmark-sender-19-mia-til-eus-forsvarsfond/7643753
4) www.telegraph.co.uk/world-news/2022/04/22/exclusive-france-germany-evaded-arms-embargo-sell-weapons-russia/ og www.thedefensepost.co m/2022/04/25/russia-german-french-weapons-ukraine/
5) https://www.investigate-europe.eu/en/2022/money-for-eu-defence-development-went-to-a-small-group-of-arms-producers/

Back To Top