fbpx Skip to content

Vil EU skabe vækst?

Kun 14 dage efter at de tre faglige danske hovedorganisationer LO, FTF og AC intet foretog sig på den europæiske fagbevægelses aktionsdag mod EUs nedskæringer og for vækst og beskælftigelsem sælter de tre organisationer sig i dag til bords med EU-Kommissionen i København.
Kl. 12.15 indledes en konference under overskrifter ”Vækst- og beskæftigelsesinitiativer i EU ”“ hvordan skaber man job i et kriseramt EU?”. Den er arrangeret af LO, AC og FTF i samarbejde med EU-Kommissionen og sluttes af med et glas vin kl.17.00.

Hvor høj er tiltroen i fagbevægelsen til EU og forventningerne til en sådan konference? Det er håbløst at svare på. Men det er ikke alle, som kan sige noget positivt om hvad EU hidtil har præsteret.
Nyt fra EU-fronten har i den forbindelse stillet en lille håndfuld lokale LO-formand tre spørgsmål:
1) Mener du, at EUs initiativer og handlinger hidtil i eurokrisen ”“ herunder krav om besparelser, fyringer, og lønnedgange i bl.a. Grækenland, Spanien og Portugal ”“ har fremmet vækst og velfærd uden at krænke arbejdstagernes rettigheder og lønniveau?
2) Tror du konferencen fører til, at EU vedtager initiativer som reelt fremmer af vækst og velfærd uden at krænke arbejdstagernes rettigheder og lønniveau?
3) Ser du behov for helt anderledes end det EU hidtil har kommet med af initiativer, handlinger og politiske skridt i eurokrisen?

Anders Munk, Århus

– Overskrifterne om vækst og velfærd opfatter jeg som skalkeskjul med det formål at dække over virkeligheden, som går ud på at tilgodese og beskytte finanssektoren mod sammenbrud (kan være fornuftigt nok), men åbenhed ville klæde politikerne og det vil have en forebyggende virkning på fremtidige kriser. Nu har man til gengæld lagt årsagen til krisen og besværlighederne med at komme ud af samme, over på ”dovne grækere og grådige arbejdere”, hvilket selvfølgelig kun åbner den mulighed at det også er dem der skal undgælde nu og i fremtiden. I stedet bør man tage diskussionerne om finansernes (kapitalens) magt og underkastelsen for uhæmmet vækst, som det eneste der kan skabe en brugbar fremtid, men lederne og velhaverne er ikke meget for at forstå at en begrænsning i væksttempoet kan være både sundt og mere retfærdigt (måske netop derfor), mener formanden for LO i Århus Anders Munk som ikke her høje forventninger til resultaterne af dagens konference:
– Nej desværre tror jeg, at denne dagsorden bliver delt op i flere. At fremme vækst, sådan som politikerne lægger op til kan ikke undgå at krænke arbejdstagernes rettigheder, alene af den årsag at arbejdernes muligheder ogredskaber står i vejen for den vækst, som politikerne finder nødvendig. Derfor vil vi se tiltagende overgreb på almindelige rettigheder som konfliktret, forhandlingsligeværd, løndannelse med mere.

– Jeg ser det som en nødvendighed at EU landene dropper det mere og mere udtalte behov for at vise muskler og magt i den tro at der skal være ”over og under medlemmer” i et fællesskab som bl.a. har til formål at samarbejde og støtte hinanden. Det er klart at stærke og robuste lande kun har de positioner, hvis andre ”holdes nede”, men det er nødvendigt at de stærke viser større hensyn og omsorg for de lidt svagere.

Jytte Søgaard, Vestjylland

– Jeg oplever ikke, at initiativerne fra EU fremmer vækst og velfærd. Arbejdstagerne vil altid blive krænket, når det kommer til at handle om besparelser, fyringer og lønnedgang. Jeg forstår i alt fald godt, at befolkningen “knurrer” – når de basale behov ikke kan dækkes for arbejdstagerne i dagligdagen. Det er jo tyveri, siger Jytte Søgaard, formand for LO i Vestjylland og tilføjer:
– Jeg vil da rigtig meget ønske, at konferencen kan være med til at der igangsættes initiativer på EU plan til gavn for og respekt for arbejdstagerne uden krænkelser af rettigheder, løn og velfærd. Jeg har mine bange anelser for, at konferencen ikke sætter skub i ret meget indenfor EU. Men nej jeg tror ikke på det.
Og hun svarer kort og klart ja til, om hun ser behov for noget helt anderledes end det EU hidtil har præsteret.

Hans A. Sørensen, Horsens

– Nej tværtimod. Det er formentlig den største flytning af værdier fra almindelige borgere til de få rigtig rige som nogensinde er set. Dertil er den ”medicin som bruges” jo netop med til at forværre situationen endnu mere med arbejdsløshed og social armod (working poor). ”“ I første omgang for de her nævnte, svage landes befolkning. Men da vi jo er ”begavet” med en regering, som står last og brast med de allerstørste, ultraliberale, eu-fanatikere, så smitter den også voldsomt af her, siger formanden for LO i Horsens Hans A. Sørensen, som heller ikke regner med resultater af dagens konference:
– Det ville overraske mig ualmindelig meget. Det er desværre meget sjældent, at den danske fagbevægelses top tager initiativer som ”kunne risikere at blive tolket som” EU-kritiske. Og det er næsten utænkeligt, at EU-kommissionen skulle sætte ”arbejdstageres rettigheder” som fremmeste mål fremfor ”varernes fri bevægelighed” og markedskræfternes frie spil.

Og han ønsker også noget helt andet på dagsordenen, end det EU hidtil har stået for.
– Jeg synes der er et nærmest grænseløst behov for at eurokrisen modvirkes af offentlige investeringer i uddannelse, forskning og velfærd. Og det samtidig med at økonomiske midler til bekæmpelsen af krisen ikke bruges til at ”holde hånden under” finanssektoren ”“ men til at stimulere initiativer og brancher, som vil producere.

Helge Albertsen, Ringkøbing Fjord

Formanden for LO Ringkøbing Fjord mener heller ikke EU hidtil har fremmet vækst.
– Nej, det siger anerkendte økonomer også, lyder hans korte svar på. Han har intet bud på, om dagens konference vil føre til noget der vil fremme vækst. Men han efterlyser ligesom de andre en helr anden dagsorden,
– Ja ,vækstskabende initiativer frem for besparelser!

Læs også kommentaren ”Hvor er fagbosserne henne?” i Politiken ”“ klik her!

Vil du også svare på spørgsmålene, så så skriv dem på Folkebevægelsens Facebook-side (klik her) eller send dem til ib@folkebevaegelsen.dk

Back To Top