fbpx Skip to content

3F sætter fokus på EU

Kort om 3F
3F har over 300.000 medlemmer organiseret i 71 lokalafdelinger. Der er langt over 5000 tillidsrepræsentanter og omkring 7000 arbejdsmiljørepræsentanter.
Læs mere på www.3f.dk

Kongressen i Aalborg 14.-19. september skal behandle flere forslag om 3Fs forhold til EU’s rolle i forhold til arbejdsmarked og fagbevægelse

Af Ib Roslund

869 delegerede fra hele landet samles i Aalborg Kongres & Kultur Center, når Danmarks største fagforbund 3F holder kongres den 14.-19. september.

Kongressen skal tage stilling til flere spørgsmål ”“ herunder valget af forbundsformand. Mindre end to uger før kongressen meddelte Poul Erik Skov Christensen, at han af helbredsmæssige årsager ikke genopstiller. Til gengæld peger et flertal i forbundets daglige ledelse på forbundssekretær Per Christensen, der kommer ud i et kampvalg mod formanden for 3Fs transportgruppe Jan Villadsen som modkandidat. Han trak sig imidlertid umiddelbart efter at Nyhedsbrevet fra Folkebevægelsens faglige udvalg gik i trykken.

Men set med EU-kritiske briller er formandsvalget allige vel ikke det mest interesante.

Flere forslag om EU

Kongressen skal behandle flere forslag, som handler om EU og EU’s indflydelse på arbejdsmarkedet og faglige rettigheder.

3F Esbjerg Transport har stillet et forslag om en tilføjelse til forbundets faglige og politiske grundlag, som siger, at 3F skal ”tage initiativ til en fornyet tilgang til EU for den samlede danske fagbevægelse. Formålet skal være, at fagbevægelsens egen holdning overfor EU synliggøres for medlemmerne, ud fra en henholdsvis konstruktiv og kritisk tilgang fra sag til sag, i forhold til både den danske regering og EU”.

Et andet forslag til grundlaget kommer fra 3F København. Det går ud på, at EU skal anerkende afgørelser fra den danske arbejdsret på lige fod med andre domstolsafgørelser.

3F Kastrup har stillet et forslag om forbundet skal opprioritere EU-arbejdet. Det er blevet positivt modtaget i Forbundsledelsen, som gerne vil have nedsat et EU-udvalg allerede på Hovedbestyrelsesmødet under selve kongressen.
”Det indstilles til den nye hovedbestyrelse, at der for at sikre en prioritering af forbundets EU arbejde, nedsættes et EU-udvalg til at sikre tværgående koordinering og påvirkning af EU-initiativer af betydning for det danske arbejdsmarked”, lyder ledelsens anbefaling som blev godkendt i 3F’s hovedbestyrelse i sidste uge.
– EU har efterhånden betydning for hver lille del af vores arbejdsliv. Det er nødvendigt, at vi som forbund styrker EU-arbejdet ”“ bl.a. så vi kan forsøge at påvirke det der kommer fra kommissionen og parlamentet, forklarer Henrik Bay-Clausen, formand for 3F Kastrup.

Og endelig er der lagt op til en interessant temadiskussion om social dumping.

Læs også hvad Per Christensen, Poul Erik Skov Christensen, Ole Nors Nielsen, Jan Villadsen og række andre folk i Folkebevægelsen siger om 3Fs indsats i forhold til EU – klik her!

Back To Top