fbpx Skip to content

Opgør med social dumping

Debat fra Jydske Vestkysten Det sker fordi virksomheder underbyder danske overenskomster med billig arbejdskraft hentet fra andre EU-lande. Og det rammer både håndværksmestre med overenskomsterne i orden og tusindvis af arbejdere, som mister jobbet. Ifølge Fagbladet 3F har 8.134 danskere inden for landbrug, gartneri og skovbrug mistet deres arbejde under…

Advarsel til ny tænketank: Misbrug ikke kontingentkroner!

I sidste uge så en ny tænketank ”“ EUROPA ”“ dagens lys på initiativ af Dansk Industri og CO-industri. Sidstnævnte er en centralorganisation for ansatte i industrien fra forskellige forbund, hvoraf 3F har flest medlemmer. Tænketanken er bl.a. finansieret af bidrag fra forbund i CO industri. Det vækker bekymring hos…

Tænketank skaber ballade i 3F

Formanden for 3F industrigruppe Mads Andersen blev ikke ligefrem mødt med uddelt begejstring, da han i går orienterede industrigruppens bestyrelse om, at han var gået med i rådet for den nye EU-positive tænketank EUROPA, som er oprettet af Dansk Industri (DI og CO-industri, En tænketank, som formanden for CO-industri Claus…

3F opruster mod social dumping

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] Både den afgående og den nyvalgte formand gjorde det på kongressen klart, at bekæmpelsen af social dumping er en hovedopgave for forbundet i mange år frem. I forbindelse med kongressen lanceredes en kampagne mod underbetaling, hvor de blandt andet sætter fokus på kommunernes (manglende) indsats mod underbetaling på…

Ny 3F-formand: Gu’ kan vi sige nej til EU-tiltag

56-årige Per Christensen blev tirsdag eftermiddag kl. 14.21 valgt som 3F's nye forbundsformand med stående klapsalver i kongressalen i Aalborg. Efter valget holdt Per Christensen en kort takketale, hvor han nævnte for områder, han især vil prioritere: Organisering, job, uddannelse og social dumping. I dagbladet Information kommer han i dag…

EU i fokus på 3F-kongres

Lørdag åbnes dørene til seks dages kongres i Danmarks største fagforbund 3F. Det finder sted i Aalborg Kongres & Kulturcenter, hvor 869 delegerde fra hele landet er tilmeldt. Blandt de varme emner på kongressen er social dumping og EU's indflydelse på danske arbejdsmarked og faglige rettigheder. Der er stillet en…

3F sætter fokus på EU

Kort om 3F 3F har over 300.000 medlemmer organiseret i 71 lokalafdelinger. Der er langt over 5000 tillidsrepræsentanter og omkring 7000 arbejdsmiljørepræsentanter. Læs mere på www.3f.dk Kongressen i Aalborg 14.-19. september skal behandle flere forslag om 3Fs forhold til EU's rolle i forhold til arbejdsmarked og fagbevægelse Af Ib Roslund…

Hvad skal 3F med EU?

Nyhedsbrevet har spurgt en række folk i 3F: Skal en optrappet indsats i 3F overfor EU bruges til at sige klart fra overfor EU's angreb på faglige og sociale rettigheder på arbejdsmarkedet? I det trykte nyhedsbrev måtte flere af svarene forkortes. Her er de i fuld længde inklusiv et modtaget…

Sejr, men…

Denne blog er også bragt på www.modkraft.dk I dag afgjorde Arbejdsretten, at 3Fs konflikt mod Vejlegården i store træk er i orden. Der var ganske vist få anmærkninger, men grundlæggende slog arbejdsretten fast, at det er i orden at konflikte mod en virksomhed, selv om virksomheden har indgået en overenskomst…

EU og efterlønnen

Af Per Sørensen, 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Efterlønsordningen blev vedtaget og sat i kraft i 1979, som en arbejdsmarkedspolitisk foranstaltning - endda med partiet Venstres stemmer i Folketinget. Men lige siden har der stået blæst om denne ordning. Hvem husker ikke den store renovering i 1999 under Poul…

Back To Top