fbpx Skip to content

Behov for flere EU-undtagelser

Bragt i Frederiksborg Amts Avis

Simon Dyhr, landsformand for Radikal Ungdom, som vi ellers har stor respekt for, er glad for, at Lissabontraktaten er trådt i kraft, og han mener, at de danske undtagelser i EU frakobler Danmark fra indflydelse (Frederiksborg Amts Avis d. 11. maj).
Vi har svært ved at dele hans glæde over Lissabon-traktaten. Den blev vedtaget på udemokratisk vis uden en dansk folkeafstemning. Vi synes også, at det er besynderligt, at Simon Dyhr vil af med undtagelserne i EU.
I den nuværende situation med eurokrise har vi svært ved at se nogen som helst fordel ved at afskaffe kronen til fordel for euroen. Det vil svare lidt til at springe fra en redningsbåd og over til Titanic for at få »indflydelse«. Der er risiko for, at hele projektet opløses eller at euro-landenes finanspolitikker kommer i nye spændetrøjer. Det er på ingen måde en fordel for Danmark, at komme ind i et sådant katastrofeprojekt.
Selv markedet kan se det, og derfor søger penge i disse dage til Danmark og væk fra Euroland.

Mange fordele
Det er også mange fordele med de andre undtagelser. Danmark bør derfor fastholde dem, og vi bør overveje at skaffe os flere undtagelser i EU. F. eks. burde Danmark kræve en undtagelse fra EU’s toldunion. Det vil være en fordel for såvel fattige lande som danske forbrugere. Vi bør også snarest indføre en salmonella-undtagelse i Danmark. Det vil kunne forhindre import af salmonella kyllinger fra det øvrige EU. En sådan undtagelse har Sverige.
At få indflydelse er ikke det samme som at fragive sig kontrol over egne forhold. Vi får også indflydelse over tingene, hvis vi tager suverænitet tilbage og bruger den fornuftigt. Dette betyder ikke, at vi skal ophøre med at samarbejde i Europa for der er brug for masser af samarbejde. Men der er bedre rammer for internationalt samarbejde end gennem Lissabon-traktatens EU og Euroland.

Back To Top