fbpx Skip to content

Borgerne vender sig mod det indre marked

Det indre marked er en af hjørnestene i EU. Det skal sikre den frie bevægelse for varer, personer, tjenesteydelser og kapital mellem EU’s medlemslande. Men der er i befolkningerne i EU en bred skepsis forbundet med det indre marked, og utilfredsheden er steget fra 2009 til 2010.

62 % er helt enige i, at det indre marked kun er til for de store selskaber, mens 24 % er uenige i dette. 58 % mener, at det indre marked har oversvømmet respondenternes eget land med billig arbejdskraft, mens 30 % mener, det ikke er tilfældet. Desuden mener flertallet, at det indre marked forværret arbejdsforholdene, skader de fattigste og sænker de nationale niveauer for forbrugerbeskyttelse.

På den positive side mener 74 %, at det indre marked har medført et større vareudvalg, mens ca. halvdelen er enige i, at det indre marked skaber flere job og forbedrer EU’s konkurrenceevne.

I alt er befolkningerne i EU negativt stemt overfor 10 af de 15 parametre, som rapporten har målt det indre marked på.

Læs hele rapporten her
. På side 19 findes en samlet oversigt over de 15 parametre.

Back To Top