fbpx Skip to content

Dansk frygt for snørklede EU-udbudsregler

Kommunerne og regionerne taber hvert år et trecifret millionbeløb på omfangsrige og kostbare, men meningsløse EU-licitationer.
»I dag bruger vi oceaner af tid i kommunerne på at sende selv ret små opgaver i udbud efter EU-reglerne, selv om vi uhyre sjældent får et tilbud fra en leverandør fra et andet EU-land. Det er spild af de kommunalt ansattes tid og dermed borgernes penge, når så små opgaver skal udbydes efter de snørklede EU-regler i stedet for de langt mere enkle danske regler,« siger Søren Pape Poulsen, borgmester i Viborg og formand for det internationale udvalg i Kommunernes Landsforening (KL) i KL’s nyhedsbrev Momentum i dag.

EU-Kommissionen fremlagde i foråret 2011 en såkaldt grønbog ”“ en slags idékatalog ”“ for, hvordan EUs udbudsregler kunne revideres. KL og Danske Regioner foreslog en række forenklinger og forandringer – herunder at hæve tærskelværdien fra 1,4 millioner kroner til 7,5 millioner kroner. Men håbene om forbedringer skrumper mere og mere ind.
»Jeg har svært ved at se, at man for alvor går op imod bureaukratiet ved EU-udbud. Og det er besynderligt, fordi Kommissionens oprindelige mål jo netop var en væsentlig forenkling af reglerne. Nu virker det efterhånden, som om det i stedet handler om for enhver pris at presse EU-reglerne ned over alle udbud,« erkender MEP Christel Schaldemose (S), som har fulgt sagen i parlamentet.

Folkebevægelsen mod EU har foreslået en mere vidtgående frigørelse fra EUs udbudsregler:
– Det er tåbeligt, når man for eksempel i Skagen er tvunget til at indhente tilbud fra alle 27 EU-lande for at få bygget et offentligt toilet. De offentlige myndigheder bør frigøres fra det rigide EU-krav og frit kunne vælge om en opgave skal udbydes i lokalt, nationalt, nordisk, europæisk eller internationalt regi, udtalte Ditte Staun, førstesuppleant for Folkenbevægelsens EU-parlamentariker Søren Søndergaard og byrådsmedlem for Det radikale Venstre, allerede i foråret 2011.

Læs hele artiklen i Momentum – klik her!

Back To Top