fbpx Skip to content

Demokratiet og EUs styring af finanslove

Tirsdag eftermiddag vedtog EUs økonomi- og finansministre ”“ også kaldet ECOFIN ”“ krav om, at regeringerne i medlemslandene skal sende grovskitser af det kommende års finanslove til EU allerede i april og før de nationale parlamenter ser dem. I juni-juli skal EU så sende regeringerne retningslinjer for det videre arbejde med landenes finanslove. I går eftermiddags kritiserede Folkebevægelsen mod EUs parlamentariker Søren Søndergaard beslutningen. I dag protester hans portugisiske kollegaer i parlamentsgruppen GUE/NGL.

– ECOFIN har besluttet, at de retningslinier, der skal inspirere de nationale budgetter, vil blive besluttet i Bruxelles, siger Miguel Portas.
– Vi ved alle, at i sådanne sager er nogle medlemsstater mere lige end andre. Tyskland vil fortælle Grækerne, hvad de skal gøre, men det modsatte scenario er utænkeligt.
– Tak for din generøsitet og storhjertethed! siger Portas ironisk om ECOFIN-formandens ord om, at Rådet ikke vil gå for meget i detaljer i retningslinjerne og tilføjer:
– Regeringerne har ingen ret til at ekspropriere de nationale parlamenters suverænitet om budgetter uden at spørge sine borgere. Friheden til vælge mellem muligheder for landenes budget har altid været afgørende for demokratiet.

– Landene bliver forvandlet til marionetter, når de nationale budgetter skal kontrolleres – som om de strenge og irrationelle regler i stabilitetspagten var ikke nok. Den økonomiske politik er i traktaterne, kan ikke retfærdiggøre denne trampen på suveræniteten i hver enkelt medlemsstat, siger Ilda Figueiredo.

Læs det hele hos GUE/NGL ”“ klik her!

Back To Top